Komentarz Liturgiczny 2 Niedziela Adwentu transparent

Zmienia się świat: przemijają rządy i mocarstwa, rozwija się nauka i technika. Misja Jana Chrzciciela nawołującego do nawrócenia pozostaje niezmienna i aktualna. Utożsamia się z nią Kościół, który wciąż głosi, że zawsze przychodzi Bóg by zbawić człowieka.

Zapewnia o tym prorok Baruch, mówiąc: Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Dlatego trzeba przyjąć i stanowczo być przekonanym, że wzory postępowania, jakie Bóg proponuje w oczekiwaniu na spotkanie z Nim, są najlepsze. Pozostaje tylko je realizować.

Głos Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego jest wołaniem o nawrócenie serca – o to, by pomyśleć o bliźnich cieplej, życzliwiej, z większą troską. Zaradzić ich potrzebom. Taką postawę prawdziwego zatroskania, odpowiedzialności i miłości do bliźniego prezentuje w swoim liście św. Paweł, pisząc do Filipian: Zawsze w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich (…) Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa.

Przeżywając dziś kolejne z wydarzeń parafialnych, mamy okazję do takiego właśnie nawrócenia serca. Aby tego dokonać, trzeba powierzyć się mocy i działaniu Ducha Świętego i doświadczyć Jego miłości pośród nas. Dopiero Duch Święty – Osobowa Miłość Boga uzdalnia nas do kochania samego siebie i innych, przebaczania, cierpliwego znoszenia krzywd i darowania urazów. Tylko On jest w stanie na nowo przywrócić utracone więzi życzliwości i miłości między nami.

Prośmy w tej Eucharystii o moc miłości Ducha Świętego, która uzdrawia nasze relacje z innymi czyniąc z nich więzi pełne ciepła i życzliwości.