KSM jest stowarzyszeniem młodych ludzi, w wieku od 13 do 30 lat, którzy pragną w sposób aktywny i twórczy przeżyć swoją młodość, opierając ją na zasadach płynących z wiary i życia w bliskości Jezusa Chrystusa.

Cele, to przede wszystkim budowanie dojrzałego życia chrześcijańskiego, które realizuje się w zwykłej codzienności, odkrywanie bliskości Pana Boga oraz zaangażowanie na rzecz wspólnoty Kościoła i Ojczyzny.

Oddział KSM „Katedralni” powstał we wrześniu 2013 roku i gromadzi młodych, aktywnych ludzi, którzy uczą się, studiują i pracują, dzieląc się wspólnymi doświadczeniami i radością. Formacja, działanie, wspólna modlitwa i radosne spędzanie czasu to wyznaczniki funkcjonowania oddziału. Chcemy pokazać, że młody, wierzący człowiek mam wiele do zaoferowania światu i środowiskom, wśród których jesteśmy.

Spotykamy się w każdy piątek o godz. 16.00, w Sali „Wieczernik” przy Archikatedrze.

Zapraszamy każdego, kto chce podzielić się swoimi talentami i możliwościami, kto pragnie pogłębić swoją wiarę i aktywnie włączyć się w różnorodną działalność na rzecz drugiego człowieka.

Asystenci oddziału:

Ks. Grzegorz Grabarczyk, s. Barbara Kacprzak

Przez cnotę,
modlitwę i pracę,
służyć Bogu i Ojczyźnie.
GOTÓW?

Więcej informacji:

http://paweljozefharbaruk.wix.com/ksm-katedralni