Ogłoszenia

XXXIII Niedziela zwykła 13.11.2016 ì

 1. Dziś podczas Mszy świętej o godz. 11.30 ksiądz arcybiskup dokona(ł) uroczystego zamknięcia bramy miłosierdzia. Dziękujemy Bogu za łaskę Jubileuszu, za wszystkich, którzy przekroczyli bramę miłosierdzia i doświadczyli czułości Boga, za każdy nasz gest miłości sprawiający, że miłosierdzie staje się obecne w świecie.
 2. Dziś w całym Kościele obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym w Iraku. Chcemy wspierać duchowo i materialnie tych, którzy z powodu imienia Jezusa są prześladowani, wypędzani ze swoich domów dlatego, że są chrześcijanami.
 3. W środę 16 listopada podczas Mszy świętej o godz. 19.00 biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
 4. W przyszłą niedzielę, w Uroczystość Chrystusa Króla, podczas każdej Mszy świętej dokonamy aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Na zakończenie Mszy świętej, po błogosławieństwie kończącym liturgię, wszyscy obecni zostaną zaproszeni do przyjęcia namaszczenia. Ten gest ma nam przypomnieć sakramentalne namaszczenie w czasie chrztu świętego. Wówczas zostaliśmy włączeni w misję Jezusa Chrystusa Kapłan, Proroka i Króla. Następnie otrzymamy dowód – deklarację potwierdzającą chęć wypełnienia ofiarowanej nam misji.
 5. Uroczystość Chrystusa Króla jest patronalnym świętem Akcji Katolickiej i KSM, dlatego w sobotę, Pasterz Archidiecezji będzie celebrował o godz. 14.00 w ich intencji uroczystą Mszę świętą.

 

Słowo życia

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

 

Chrześcijanin nie pyta kiedy nadejdzie dzień sądu Bożego, bo wie że dokonuje się on codziennie. Cierpliwie i wiernie wypełnia swoje obowiązki powierzając się Bogu i licząc na Jego łaskę.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, uczmy się przyjmować z wdzięcznością każdy nowy dzień i czynić go cząstką naszej wieczności.

XXXII Niedziela zwykła 06.11.2016 ì

 1. Dziś o godz. 16.00 odbędzie się zebranie łączników. Otrzymają list do parafian       Z Maryją ku wspólnocie, przygotowujący nas do najbliższego wydarzenia, które odbędzie się 20 listopada, w Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata.  Przypomnimy sobie wówczas prawdę wynikającą z naszej tożsamości chrześcijańskiej, że w chrzcie świętym zostaliśmy włączeni w misję Jezusa Chrystusa jako Króla, Kapłana i Proroka. Abyśmy mogli podjąć zlecone nam zadanie rozpoczniemy w czwartek, 10 listopada nowennę w tej intencji.

 

 1. We wtorek o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza święta koncelebrowana w intencji zmarłych biskupów i kapłanów.

 

 1. W piątek 11 listopada przypada Święto Niepodległości Ojczyzny. O godz. 10.00 arcybiskup Stanisław Budzik odprawi Mszę świętą z udziałem przedstawicieli władz miasta, szkół, kombatantów i związków zawodowych. Na ten dzień ksiądz arcybiskup udzielił wszystkim diecezjanom dyspensy od charakteru pokutnego, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

 

 1. W przyszłą niedzielę 13 listopada we wszystkich diecezjach świata odbędzie się zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. W naszej archikatedrze podczas Mszy świętej o godz. 30, ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik dokona uroczystego aktu zamknięcie Bramy Miłosierdzia.

 

Słowo życia

 

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych;

 wszyscy bowiem dla Niego żyją

 

W życiu i śmierci należymy do Boga. Tylko ten, kto jest wierny Bogu, zmartwychwstanie do nowego życia, które nigdy się nie skończy.

Niech Boże błogosławieństwo umocni nas, abyśmy nie ulegali pokusie życia bez Boga, ale w Nim odnajdywali najgłębszy sens naszych działań.

XXXI Niedziela zwykła 30.10.2016 ì

 1. We wtorek przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w archikatedrze będą odprawiane w porządku niedzielnym, z wyjątkiem Mszy świętej o godz. 13.00. Na lubelskich cmentarzach przy ul. Lipowej, Unickiej oraz na Majdanku główne uroczystości rozpoczną się o   12.00. Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny.
 2. W środę, 2 listopada, w dzień Zaduszny, Msze święte w archikatedrze będziemy odprawiali jak w dni zwykłe.  O godz. 18.15 przejdziemy w procesji po naszej świątyni modląc się za zmarłych biskupów, fundatorów i wszystkich pochowanych w  kryptach a także za poleconych w wypominkach.
 3. W czwartek, z racji trzeciego dnia miesiąca, zapraszamy na czuwanie Maryjne. Modlitwom przewodniczyć będą wierni z parafii Łopiennik.
 4. W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. Mszę świętą z udziałem dzieci odprawimy o godz. 17.00. Godzinę wcześniej zapraszamy je na spowiedź.
 5. Zachęcamy do modlitwy za zmarłych. Kartki wypominkowe, znajdują się w kruchcie świątyni, wypełnione – prosimy składać w zakrystii. Codziennie o godz. 18.15 a w niedziele o godz. 18.00 odprawiamy różaniec, modląc się z zmarłych poleconych w wypominkach.
 6. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 odbędzie się zebranie łączników. Zapraszamy.

 

 

 

 

Słowo życia

Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło

 

 

Bóg kocha życie i wciąż liczy na to, że człowiek pozwoli Mu się znaleźć. Każdy ma szansę u Boga, jeśli tylko pozwoli Mu działać w swoim życiu.

Niech Boże błogosławieństwo umocni nas, aby było w nas uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

XXX Niedziela zwykła 23.10.2016 ì

 1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny pod hasłem: Ochrzczony znaczy posłany. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, odprawiane codziennie o godz. 18.15 (dla dzieci o 17.00), podczas którego będziemy Bogu polecali tych, którzy głoszą Ewangelię Chrystusa.
 2. Za niecały miesiąc będziemy przeżywali Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, zakończenie Roku Miłosierdzia. Będzie to okazja, by przypomnieć sobie fundamentalną prawdę wynikającą z naszej tożsamości chrześcijańskiej, że poprzez chrzest święty mamy udział w misji Jezusa Chrystusa jako Króla, Kapłana i Proroka. W czwartek o godz. 20.00 odbędzie się odbędzie się zebranie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego w celu omówienia tego wydarzenia.
 3. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego – czas poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. Przez cały listopad w modlitwie różańcowej będziemy polecali Bogu naszych bliskich zmarłych. W kruchcie katedry umieszczone są kartki wypominkowe, na których prosimy wypisać imiona bliskich zmarłych. Wypełnione kartki można składać w zakrystii lub w kancelarii.
 4. Przy wyjściu z katedry są zbierane ofiary do puszki, z których dochód jest przeznaczony na Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego.

 

 

Słowo życia

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

 

 

Jezus, obecny w Eucharystii, dotyka swoją uzdrawiającą miłością nas, którzy wychodzimy Mu na spotkanie. Oświeca nasze ciemności światłem swojej Ewangelii.

Wychwalajmy Boga w Jego wielkiej mocy, niech ona zamieszka w nas wraz z Jego błogosławieństwem.