Ogłoszenia

XVI Niedziela Zwykła 17.07.2016 ì

 1. Od środy 20 lipca, rozpoczyna się pierwsza część tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, tzw. Dni w Diecezjach. Nasza parafia również przyjmuje gości tego szczególnego wydarzenia, którzy przybędą do nas z Niemirowa na Ukrainie. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w międzynarodowych spotkaniach modlitewnych:

NA MSZE ŚWIĘTE: w środę, 20 lipca, o godz. 19.00; w czwartek, 21 lipca, o godz. 10.00; w piątek, 22 lipca, o godz. 9.00 i w niedzielę 24 lipca, o godz. 10.00.

NA NABOŻEŃSTWA: w czwartek – czuwanie w Archikatedrze o godz. 20.00 oraz w piątek – Droga Krzyżowa w kościele Nawrócenia św. Pawła

 1. W czwartek, 21 lipca, organizujemy dla naszych gości z zagranicy „piknik potraw”. Każdego, kto chciałby włączyć się w to wspólne świętowanie i podzielić specjałami polskiej, domowej kuchni, prosimy o zgłoszenie się w dniu dzisiejszym do zakrystii.
 2. W sobotę, 23 lipca główne wydarzenie Światowych Dni Młodzieży w Lublinie: Arena Młodych. Wejściówki dla tych, którzy zgłosili chęć swojego udziału w tym spotkaniu, można odbierać w kancelarii parafialnej. Szczegółowy program Dni w Diecezji oraz Areny Młodych znajdziemy na tablicy ogłoszeń w kruchcie Archikatedry.
 3. Z racji zbliżającego się wspomnienia św. Krzysztofa patrona kierowców i wszystkich podróżujących, w przyszłą niedzielę, po każdej Mszy św. na placu przed katedrą, odbędzie się poświęcenie pojazdów. Ofiary złożone przy tej okazji, przeznaczone będą na zakup środków transportu dla naszych misjonarzy.
 4. W kancelarii parafialnej trwają zapisy na 38 pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.

Słowo życia

Otwórz Panie, nasze serca,

abyśmy uważnie słuchali słów Twojego Syna

Chrystus Pan codziennie przychodzi do nas w gościnę, gdy modlimy się i pracujemy. Gościnnym dla Niego jest ten, kto z miłością wsłuchuje się w Jego Słowo, rozpoznaje Go w drugim człowieku i bezinteresownie mu służy.

Niech Pan umocni nas swym błogosławieństwem, abyśmy podczas każdej Mszy świętej napełniali się Jego mądrością i miłością, a potem czynili swoje życie darem dla braci.

 

XV Niedziela zwykła 10.07.2016 ì

 1. Wspomnienia świętych w tym tygodniu: w poniedziałek, święto św. Benedykta, opata, patrona Europy. We wtorek – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu. W środę – wspomnienie świętych Andrzeja Świerada i Benedykta. W piątek – wspomnienie św. Bonawentury, a w sobotę – wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel.
 2. Karmelici bosi z ul. Świętoduskiej zapraszają na Nowennę i na Odpust ku czci NMP z Góry Karmel. Nabożeństwa nowenny są celebrowane od czwartku 7 lipca o godz. 11.30 i 18.00. Sumę odpustową w sobotę 16 lipca o godz. 18.00 odprawi o. Maciej Guzik, karmelita z ul. Biernackiego z Lublina.
 3. W kancelarii parafialnej rozpoczynamy zapisy na 38 pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Ponieważ nie wszystkich jest stać na pokrycie kosztów pielgrzymki, dlatego zapraszamy chętnych, by wsparli Fundusz Solidarnościowy pod nazwą „Idę z Tobą”. W ten sposób konkretny pielgrzym, który będzie korzystał z takiej pomocy, poniesie intencję ofiarodawcy przed tron Matki Bożej.
 4. Osoby, które w naszej parafii  zadeklarowały swoją obecność na wydarzeniu „Arena Młodych” w Lublinie, mogą zgłaszać się do kancelarii parafialnej po odbiór biletów wstępu na to szczególne wydarzenie.

 

 

Słowo życia

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.

Chrystus Pan codziennie wzywa nas do czynienia miłości. Miłuje ten, kto wsłuchuje się w Jego słowo i żyje tym słowem w codzienności.

Niech Pan umocni nas swym błogosławieństwem, abyśmy podczas każdej mszy świętej napełniali się Jego miłością a potem czynili dzieła miłosierdzia.

Uroczystość NMP Płaczącej, odpust 03.07.2017 ì

 1. Dziś, w uroczystość odpustową, Msze święte sprawujemy w porządku niedzielnym. O godz. 18.00 na placu Katedralnym odprawimy nabożeństwo z modlitwą wstawienniczą. Będziemy dziękowali Bogu za dar obecności Maryi w świętym wizerunku Pani Katedralnej, za łaski otrzymane przez Jej orędownictwo. O godz. 19.00 rozpocznie uroczysta Msza święta pontyfikalna i procesja różańcowa ulicami miasta. Zachęcamy do nabycia pamiątek, które można otrzymać przed katedrą: „Cud lubelski, Łzy – nadzieje – represje” czy piękną historię błogosławionej lublinianki, Marty Wołowskiej.
 2. Karty wstępu na Arenę Lublin będzie można odbierać od 8 lipca w kancelarii lub zakrystii.
 3. Duszpasterstwo Pielgrzymkowe przy Wydziale Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie zaprasza na tegoroczną pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Zachęcamy do udziału w tych szczególnych rekolekcjach w drodze. Koszt pielgrzymki 75 zł. Zapisy w kancelarii.
 4. W okresie wakacyjnym w lipcu i sierpniu zmieniamy porządek odprawiania Mszy świętych w dni zwykłe. Od poniedziałku będą oprawiane Msze święte o godz. 7.00; 7.30; 8.00 i 19.00. Zachowujemy godziny Mszy świętych sprawowanych w intencjach zbiorowych w piątek i sobotę o godz. 9.00 rano.

 

 

Słowo życia:

Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy

 

 

Kto trudzi się dla głoszenia Ewangelii i z krzyża Chrystusa czerpie moc dla swojego życia, napełnia się Bożym pokojem i niesie go ludziom.

Niech Bóg nam błogosławi na czas wypoczynku, abyśmy doświadczając mocy Jego Słowa stawali się nowym stworzeniem w Chrystusie.

XIII Niedziela zwykła 26.06.2016 ì

 1. Komunikaty KEP i Metropolity Lubelskiego.

 

 1. W środę, 29 czerwca rozpoczynamy w naszym sanktuarium przygotowania do uroczystości odpustowych. Jest to czas słuchania Słowa Bożego, modlitwy i wieczornych czuwań. Tego dnia, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, podczas wszystkich Mszy świętych głoszone są nauki rekolekcyjne. W dni zwykłe o godz. 9.00 i 19.00. Szczegółowy program oraz krótkie przesłanie na każdy dzień Tygodnia Maryjnego znajdziemy w gazetce Z Maryją ku wspólnocie, którą można nabyć w kruchcie katedry. W środę o godz. 19.00 odprawimy Mszę świętą w intencji naszych księży solenizantów: ks. Piotra Sikory i ks. Piotra Skwiry.

 

 1. W niedzielę, 3 lipca w dzień odpustu, o godz. 18.00 na placu Katedralnym odprawimy nabożeństwo z modlitwą wstawienniczą. W modlitewnym czuwaniu będziemy witali przybywających pielgrzymów. O godz. 19.00 zostanie uroczyście wniesiony obraz Matki Bożej i rozpocznie się  pontyfikalna Msza święta. Po Eucharystii ulicami miasta wyruszy procesja różańcowa z cudownym obrazem Matki Bożej, Pani Katedralnej. Uroczystości zakończymy przed godziną 22.00 aktem zawierzenia Matce Bożej. Prosimy zabrać ze sobą świece.

 

 1. Informujemy, że w ramach duszpasterstwa parafialnego w diecezji, Ksiądz Arcybiskup zwolnił ze stanowiska wikariusza tutejszej parafii ks. Andrzeja Kołodziejskiego i skierował go do pracy w parafii św. Józefa w Kraśniku. Księdzu Andrzejowi dziękujemy za gorliwą, 10. letnią pracę w naszej parafii. Na jego miejsce ksiądz arcybiskup skierował ks. Łukasza Sidora z parafii Chrystusa Króla w Lublinie. Zawierzamy jego posługę opiece Maryi, Pani Katedralnej.

 

 1. W zakrystii przyjmujemy zapisy na karty wstępu na Arenę Lublin w dniu 23 lipca.

 

 1. Dziękujemy księdzu Andrzejowi, proboszczowi z Targowiska za wygłoszone Słowo Boże i zachęcamy do materialnego wsparcia kosztownych prac w jego kościele.

 

Słowo życia:

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda,

nie nadaje się do Królestwa Bożego

Chrystus Pan pragnie rozpalić ogień miłości w sercach swoich uczniów, aby żyli tylko dla niej w swojej codziennej drodze do nieba i byli czytelnym znakiem Jego obecności pośród ludzi.

Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Pięknej Miłości, prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy krocząc za Jezusem służyli z miłością innym ludziom i doświadczali prawdziwej wolności serca.