Ogłoszenia

Uroczystość NMP Płaczącej, odpust 03.07.2017 ì

 1. Dziś, w uroczystość odpustową, Msze święte sprawujemy w porządku niedzielnym. O godz. 18.00 na placu Katedralnym odprawimy nabożeństwo z modlitwą wstawienniczą. Będziemy dziękowali Bogu za dar obecności Maryi w świętym wizerunku Pani Katedralnej, za łaski otrzymane przez Jej orędownictwo. O godz. 19.00 rozpocznie uroczysta Msza święta pontyfikalna i procesja różańcowa ulicami miasta. Zachęcamy do nabycia pamiątek, które można otrzymać przed katedrą: „Cud lubelski, Łzy – nadzieje – represje” czy piękną historię błogosławionej lublinianki, Marty Wołowskiej.
 2. Karty wstępu na Arenę Lublin będzie można odbierać od 8 lipca w kancelarii lub zakrystii.
 3. Duszpasterstwo Pielgrzymkowe przy Wydziale Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie zaprasza na tegoroczną pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Zachęcamy do udziału w tych szczególnych rekolekcjach w drodze. Koszt pielgrzymki 75 zł. Zapisy w kancelarii.
 4. W okresie wakacyjnym w lipcu i sierpniu zmieniamy porządek odprawiania Mszy świętych w dni zwykłe. Od poniedziałku będą oprawiane Msze święte o godz. 7.00; 7.30; 8.00 i 19.00. Zachowujemy godziny Mszy świętych sprawowanych w intencjach zbiorowych w piątek i sobotę o godz. 9.00 rano.

 

 

Słowo życia:

Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy

 

 

Kto trudzi się dla głoszenia Ewangelii i z krzyża Chrystusa czerpie moc dla swojego życia, napełnia się Bożym pokojem i niesie go ludziom.

Niech Bóg nam błogosławi na czas wypoczynku, abyśmy doświadczając mocy Jego Słowa stawali się nowym stworzeniem w Chrystusie.

XIII Niedziela zwykła 26.06.2016 ì

 1. Komunikaty KEP i Metropolity Lubelskiego.

 

 1. W środę, 29 czerwca rozpoczynamy w naszym sanktuarium przygotowania do uroczystości odpustowych. Jest to czas słuchania Słowa Bożego, modlitwy i wieczornych czuwań. Tego dnia, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, podczas wszystkich Mszy świętych głoszone są nauki rekolekcyjne. W dni zwykłe o godz. 9.00 i 19.00. Szczegółowy program oraz krótkie przesłanie na każdy dzień Tygodnia Maryjnego znajdziemy w gazetce Z Maryją ku wspólnocie, którą można nabyć w kruchcie katedry. W środę o godz. 19.00 odprawimy Mszę świętą w intencji naszych księży solenizantów: ks. Piotra Sikory i ks. Piotra Skwiry.

 

 1. W niedzielę, 3 lipca w dzień odpustu, o godz. 18.00 na placu Katedralnym odprawimy nabożeństwo z modlitwą wstawienniczą. W modlitewnym czuwaniu będziemy witali przybywających pielgrzymów. O godz. 19.00 zostanie uroczyście wniesiony obraz Matki Bożej i rozpocznie się  pontyfikalna Msza święta. Po Eucharystii ulicami miasta wyruszy procesja różańcowa z cudownym obrazem Matki Bożej, Pani Katedralnej. Uroczystości zakończymy przed godziną 22.00 aktem zawierzenia Matce Bożej. Prosimy zabrać ze sobą świece.

 

 1. Informujemy, że w ramach duszpasterstwa parafialnego w diecezji, Ksiądz Arcybiskup zwolnił ze stanowiska wikariusza tutejszej parafii ks. Andrzeja Kołodziejskiego i skierował go do pracy w parafii św. Józefa w Kraśniku. Księdzu Andrzejowi dziękujemy za gorliwą, 10. letnią pracę w naszej parafii. Na jego miejsce ksiądz arcybiskup skierował ks. Łukasza Sidora z parafii Chrystusa Króla w Lublinie. Zawierzamy jego posługę opiece Maryi, Pani Katedralnej.

 

 1. W zakrystii przyjmujemy zapisy na karty wstępu na Arenę Lublin w dniu 23 lipca.

 

 1. Dziękujemy księdzu Andrzejowi, proboszczowi z Targowiska za wygłoszone Słowo Boże i zachęcamy do materialnego wsparcia kosztownych prac w jego kościele.

 

Słowo życia:

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda,

nie nadaje się do Królestwa Bożego

Chrystus Pan pragnie rozpalić ogień miłości w sercach swoich uczniów, aby żyli tylko dla niej w swojej codziennej drodze do nieba i byli czytelnym znakiem Jego obecności pośród ludzi.

Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Pięknej Miłości, prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy krocząc za Jezusem służyli z miłością innym ludziom i doświadczali prawdziwej wolności serca.

XII Niedziela zwykła 19.06.2016 ì

 1. W piątek, 24 czerwca, przypada doroczna Uroczystość Odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela, patrona naszej parafii. Msze święte będziemy odprawiali w porządku niedzielnym, z wyjątkiem Mszy świętej o godz. 13.00. Sumę odpustową o godz. 11.30 będzie celebrował Ksiądz Biskup Ryszard Karpiński. Słowo Boże podczas wszystkich Mszy świętych wygłosi ks. Bogusław Suszyło, rektor kościoła pw. św. Piotra w Lublinie.

 

 1. Za dziesięć dni, 29 czerwca, rozpoczynamy rekolekcje, poprzez które chcemy się przygotować do przeżycia dorocznego odpustu w naszym sanktuarium, ku czci NMP Płaczącej. Tematem rozważań będzie droga miłosierdzia, na której nam przewodzi Maryja. Słowo Boże przez te dni będzie głosił O. Tomasz Mular, redemptorysta.

 

 

Słowo życia:

 

Bóg mój stał się moją siłą

 

Człowiek ma swoje korzenie w Bogu, który go stworzył i uczynił swoim sługą. Tylko ten, kto zakorzenia się w Bogu żywym, czerpie odwagę i moc, aby żyć dla Niego i świadczyć o Nim całym swoim życiem.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy pełniąc we wszystkim  Jego wolę, przygotowywali Mu w świecie drogi, po których może trafić do ludzkiego serca.

XI Niedziela zwykła 12.06.2016 ì

 1. W czwartek ksiądz biskup Ryszard Karpiński podczas Mszy świętej o godz. 19.00 udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.

 

 1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej serdecznie zaprasza jubilatów obchodzących w tym roku swój jubileusz 50. – lecia pożycia małżeńskiego na uroczystą Mszę świętą, która będzie sprawowana w ich intencji w Archikatedrze w niedzielę dnia 19 czerwca o godz. 11.30,  zaś o godz. 17.00 swój złoty jubileusz będą przeżywać kapłani. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Ryszard Karpiński.

 

 1. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy cykl inicjatyw duszpasterskich uwrażliwiających nas na wyzwanie Roku Jubileuszowego byśmy byli miłosierni jak Ojciec. Dziś polecamy lekturę uzupełniającą: książkę prof. Marii Braun-Gałkowskiej „Rok łaskawy”. Autorka w bardzo przystępny sposób, w oparciu o codzienne doświadczenie, odkrywa piękno postawy człowieka spełniającego uczynki miłosierdzia. Książeczkę można nabyć w kruchcie katedry w cenie 7 zł.

 

 1. Dziękujemy ojcu Krzysztofowi za wygłoszone Słowo Boże. Studenci KUL będą zbierać ofiary na potrzeby naszej uczelni.

 

 

Słowo życia:

Odpuszczone są jej liczne grzechy,

ponieważ bardzo umiłowała

Lęk o swoje dobre imię przeszkadza nam stawać w prawdzie przed Bogiem i doświadczać Jego przebaczającej miłości. Ten, kto czuje się kochany przez Boga, otwiera przed Nim szczerze swoje serce, aby stwarzał je na nowo i napełniał swoją miłością.

Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy nie utracili świadomości grzechu i pozwolili żyć Chrystusowi w nas.