Ogłoszenia

III Niedziela zwykła 24.01.2016 ì

1. Jutro, w poniedziałek 25 stycznia, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Nawrócenia św. Pawła.

2. W najbliższych dniach zapukają do naszych domów łącznicy przynosząc gazetkę parafialną Z Maryją ku wspólnocie. Znajdziemy w niej treści związane z przebaczeniem, które będzie tematem najbliższego wydarzenia w niedzielę 7 lutego. Dziś o godz. 16.00 zapraszamy łączników na spotkanie.

3. W dniu dzisiejszym kończy się cykl koncertów Ars Chori. Podczas Mszy świętej o godz. 19.00 będzie śpiewał Archidiecezjalny chór chłopięcy Pueri Cantores Lublinenses.

4. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Zdzisławowi Szostakowi, wicerektorowi naszego seminarium, za wygłoszone słowo. Jako parafia katedralna czujemy się szczególnie zobowiązaniu do modlitwy o nowe, święte powołania kapłańskie. Czynimy to podczas nabożeństwa w każdy czwartek o godz. 18.30. Zapraszamy.

Słowo życia:

Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu,
aby stanowić jedno Ciało

W Kościele Chrystusa Pana nikt nie może czuć się niepotrzebny. Każdy ma do spełnienia swoją niepowtarzalną misję, zgodną z jego powołaniem.
Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy codziennie karmili się Jego Słowem i napełniali Jego Duchem, a potem byli świadkami pojednania i pokoju pośród ludzi.

II Niedziela zwykła 17.01.2016 ì

1. Jutro rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Codziennie o godz. 18.30 w archikatedrze odprawiane będą nabożeństwa o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa. W kruchcie świątyni, na plakacie, znajdziemy program ekumenicznych spotkań modlitewnych w Lublinie.

2. Jutro podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
3. W tym tygodniu kończymy wizytę duszpasterską. Wszystkim, których domy odwiedziliśmy dziękujemy za życzliwe przyjęcie. Szczególne podziękowanie kierujemy do tych, którzy zorganizowali po kolędowe spotkania sąsiedzie.

4. W czwartek, po Mszy świętej o godz. 19.00 zapraszamy na Szkołę Słowa Bożego.
5. W najbliższym czasie czeka nas wydarzenie parafialne, które będzie dotyczyło kolejnego tematu drogi miłosierdzia – przebaczenia. Dlatego w przyszłą niedzielę o godz. 16.00 odbędzie się zebranie łączników.

6. Dziękujemy ks. Jarosławowi za podzielenie się doświadczeniem życia Kościoła na Ukrainie. Zachęcamy do wsparcia duchowego i materialnego.
7. W kościele św. Piotra Apostoła przy ulicy Królewskiej 9, we wtorki i piątki o godz. 19.00 będą się odbywały katechezy dla dorosłych i młodzieży, na które serdecznie zapraszamy. Są z nami przedstawiciele drogi neokatechumenalnej. Prosimy, by podzielili się z nami świadectwem życia we wspólnocie).

Słowo życia:
Jezus objawił swoją chwałę
i uwierzyli w Niego Jego uczniowie

Bóg raduje się każdym z nas, gdy żyjemy dla innych, służąc im darami, które otrzymaliśmy od Niego. Wtedy nasze życie staje się weselem, bo Bóg objawia w nim swoją chwałę.
Razem z Maryją, zatroskaną o nasze sprawy, prośmy Pana o błogosławieństwo, abyśmy potrafili, jak Ona, zaufać Chrystusowi.

Niedziela Chrztu Pańskiego 10. 01. 2016 ì

1. Aby umożliwić wiernym pielgrzymującym do bramy miłosierdzia korzystanie z łask Roku Świętego, od dnia jutrzejszego przez wszystkie dni zwykłe aż do 20 listopada br. o godz. 12.00 w kaplicy Najświętszego Sakramentu będzie udzielana Komunia św. Przyjęcie Komunii świętej jest jednym z pięciu warunków uzyskania odpustu zupełnego. Niech gest przechodzenia „drogą miłosierdzia” pobudza nas do czułości i dobroci wobec bliźnich: dobre i łagodne słowa, zapominanie krzywd, proste pocieszanie, dzielenie się nadzieją, modlitwa za konających.
2. W czwartek, 14 stycznia, o godz. 20.00 odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego.
3. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Judaizmu poprzedzający Tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan. Spotkanie modlitewne odbędzie się w Metropolitalnym Seminarium Duchownym o godz. 16.00. Zapraszamy.

Słowo życia:
Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie

Bóg Ojciec przez Ducha Świętego zjednoczył każdego z nas z Chrystusem w sakramencie chrztu świętego. Uwielbiajmy Boga za ten dar, podążając za Chrystusem w naszym życiu, a niebo będzie wciąż otwarte dla nas i zobaczymy jak wielka jest potęga Bożej miłości.
Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy byli godni nosić zaszczytne imię chrześcijan.

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 03.01.2016 ì

1. Dziś wieczorem w pielgrzymce do naszego sanktuarium i bramy miłosierdzia przebędą wierni z parafii Baranów. Modlitwy zakończymy o godz. 21.00.

2. W środę, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana świętem Trzech Króli. Msze święte będą odprawiane w porządku niedzielnym. O godz. 12.00 z Placu Zamkowego do archikatedry wyruszy orszak Trzech Króli. Nowością w tegorocznym orszaku będą dzwoneczki w rękach najmłodszych uczestników. Można je będzie otrzymać przed katedrą już dziś od godz. 10.00. Wykonawcą ceramicznych dzwoneczków jest p. Andrzej Joński. W archikatedrze Mszy świętej o godz. 13.00 będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik. Przez cały dzień podczas każdej Mszy świętej nastąpi obrzęd poświęcenia kredy i kadzidła.

3. Polski Związek Chórów i Orkiestr organizuje w Archikatedrze Lubelskiej koncerty kolęd ARS CHORI. Szczegółowy program wszystkich koncertów znajdziemy w kruchcie katedry.

4. Trwa wizyta duszpasterska. Dziękujemy wszystkim, którzy zapraszają duszpasterzy do swoich domów. W niektórych kamienicach odbywają się sąsiedzkie spotkania po kolędowe. Jest to okazja do głębszego poznania się i podzielanie opłatkiem. Dziękujemy szczególnie łącznikom, którzy organizuję kolędę w swoim środowisku.

5. Za tydzień, w niedzielę Chrztu Pańskiego, podczas Mszy świętej o godz. 13.00 będziemy błogosławić dzieci, które w minionym roku przyjęły sakrament chrztu świętego.

Słowo życia

Na świecie było Słowo. Tym, którzy je przyjęli dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi

Chrystus przychodzi do nas dzisiaj w każdej Eucharystii, aby zaświadczyć o swojej nieskończonej miłości do nas i dać nam życie szczęśliwe. Ci, dla których staje się On chlebem życia napełniają się Jego mocą i mądrością, aby żyć jak dzieci Boga.
Niech Bóg nam błogosławi w Nowym Roku, abyśmy w Nim pokładali całą naszą ufność.