Ogłoszenia

IV Niedziela Wielkanocna 17.04.2016 ì

 1. Kościół w Polsce świętuje 1050. rocznicę chrztu Polski. Lubelskie obchody będą miały miejsce w dniach 22 – 24 kwietnia. W archikatedrze uroczysta Msza święta dziękczynna za dar chrztu zostanie odbarwiona w niedzielę 24 kwietnia o godz. 19.00, po niej koncert patriotyczny „Polonia, persevera in Christo” – Polsko, trwaj w Chrystusie. Zapraszamy. Szczegółowy program znajdziemy w kruchcie katedry.

 

 1. W poniedziałek podczas Mszy świętej o godz. 19.00 Ksiądz Biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.

 

 

 1. W sobotę przypada uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. Podczas Mszy świętej o godz. 19.00 będziemy modlić się w intencji ks. Grzegorza Grabarczyka w przeddzień jego imienin.

 

 1. W dniach od 20 do 25 lipca będziemy gościli w naszej parafii 50 osobową grupę młodzieży z Europy, wśród nich 35 osób z Niemirowa, z Ukrainy. Przez następne 5 dni młodzi będą mieli spotkania w Krakowie, zakończone nocnym czuwaniem i Eucharystią z papieżem Franciszkiem. Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w pokryciu kosztów pobytu w Krakowie. Wychodząc z katedry będziemy mieli możliwość wsparcia naszych braci ze Wschodu. Natomiast na godz. 16.00, do sali nr 2 obok kancelarii, zapraszamy wolontariuszy oraz gospodarzy, którzy w swoich domach podejmą młodych. Będzie to pierwsze spotkanie zapoznawcze z naszymi gośćmi.

 

 

Słowo życia:

Ja jestem Dobrym Pasterzem.

Moje owce nie zginą na wieki, Ja daję im życie wieczne

 

 

Chrystus Pan gromadzi nas wokół siebie i umacnia, abyśmy żyli dla miłości bezinteresownej, gotowej do poświęcenia i ofiary. Trwajmy przy Chrystusie, Dobrym Pasterzu, aby wciąż na nowo odkrywać piękno swojego powołania i świadczyć o nim wobec ludzi.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, wypraszajmy w tym tygodniu dar nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

III Niedziela Wielkanocna 10.04.2016 ì

 1. Dziś, w III niedzielę wielkanocną, rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jego celem jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Przypominamy, że w archikatedrze każdego miesiąca odbywa się Szkoła Słowa Bożego. Najbliższe spotkanie odbędzie się czwartek o godz. 20.00.

 

 1. W czwartek o godz. 19.00 Ksiądz Biskup Ryszard Karpiński udzieli młodzieży gimnazjalnej naszej parafii sakramentu bierzmowania. Przez cały rok szkolny młodzież była przygotowywana w małych grupach formacyjnych do godnego przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Bezpośrednim przygotowaniem będzie spowiedź. Zapraszamy kandydatów do bierzmowania, ich świadków a także rodziców i chrzestnych w środę na godz. 17.00.

 

 1. W dniach 14-16 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu odbędą się centralne uroczystości Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. W archikatedrze lubelskiej, w piątek 15 kwietnia o godz. 19.00, pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Wielgusa zostanie odprawiona Msza święta dziękczynna, w której będzie uczestniczył Chór KUL, który obchodzi swój jubileusz z okazji 95-lecia istnienia. Po Mszy świętej zapraszamy na uroczysty koncert „Te Deum” – Antona Brucknera (na orkiestrę symfoniczną, chór i kwartet solistów).

 

 

 1. Za tydzień przyjadą do nas przedstawiciele młodzieży z Ukrainy, z Niemirowa. Z tej parafii ponad 30. osobową grupę młodzieży będziemy gościli w naszej parafii podczas ŚDM.

 

Słowo życia:

Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci?

Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham

 

Z sercem pełnym wdzięczności, sławimy dziś Chrystusa, Pana życia i śmierci, który woła każdego z nas po imieniu i pyta o miłość. Naszą odpowiedzią jest odważne świadectwo wiary, które nie lęka się cierpienia dla imienia Jezusa.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy byli na co dzień prawdziwymi świadkami Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego 03.04.2016 ì

 1. Komunikat na Święto Patronalne Caritas.

 

 1. Dziś o godz. 15.00 w archikatedrze zostanie odmówiona koronka do miłosierdzia Bożego.

 

 1. Jutro przypada liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze święte będziemy odprawiali jak w dni zwykłe. Zapraszamy na uroczyste Msze święte o godz. 9.00 i 19.00.

 

 1. Informujemy, że z dniem 31 marca zakończył pracę w naszej parafii organista pan Rudolf Steiner. Dziękujemy panu Rudolfowi za wieloletnią posługę organisty w archikatedrze lubelskiej i życzymy owocnej pracy artystycznej podczas licznych koncertów w kościołach naszej archidiecezji. Z dniem 1 kwietnia został zatrudniony pan Stanisław Diwiszek, organista z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. Posługę nowego organisty polecamy opiece Maryi, Pani Katedralnej.

 

 1. Przy wyjściu z katedry wolontariusze z Parafialnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM zorganizowali loterię fantową, z której dochód jest przeznaczony na organizację tak wielkiego wydarzenia młodych. Bogate fanty zostały podarowane przez wielu darczyńców i są cennymi pamiątkami z licznych miejsc świata. Poprzez zakup losów okazujemy uczynek miłosierdzia, którego najgłębszym sensem jest wzajemne obdarowywanie się. Młodzież odwzajemnia się modlitwą a przyjeżdżający goście, szczególnie ze Wschody, wdzięcznością.

 

 

Słowa życia:

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

 

Jest z nami Chrystus, niezawodny dawca nadziei! On zwiastuje nam orędzie o odwiecznym miłosierdziu Boga, w którym świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, prośmy o głęboką wiarę w moc Bożego miłosierdzia, abyśmy głosili je światu całym naszym życiem.

 

Za chwilę, po błogosławieństwie kończącym Liturgię Mszy świętej, zostaniemy zaproszeni do wykonania znaku krzyża na czole stojącej obok nas osoby. Niech ten gest wzajemnego błogosławieństwa będzie darem względem naszych braci i sióstr, z którymi tworzymy jedną rodzinę dzieci Bożych. Udzielając go i jednocześnie przyjmując, uświadamiamy sobie, że dobro świadczone przez nas innym powraca do nas ze strony tych, którzy je od nas otrzymują.

Poniedziałek Wielkanocny 28.03.2016 ì

1. Codziennie podczas wieczornych nabożeństw odmawiana jest nowenna do Bożego miłosierdzia.

2. W piątek, z racji Oktawy Wielkanocy, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
3. Najbliższa niedziela jest Świętem Miłosierdzia Bożego. W tym dniu przeżywać będziemy wydarzenie parafialne dotyczące kolejnego etapu drogi miłosierdzia – uczynków miłosiernych co do ciała i co do duszy. Wypełniając je, mamy szansę spotkać się we wzajemnym obdarowaniu. W tym dniu młodzież przygotuje loterię fantową, z której dochód przeznaczony będzie na organizację ŚDM. O godz. 15.00 zostanie odmówiona koronka do miłosierdzia Bożego, zaś podczas Mszy świętej o godz. 19.00 będziemy modlić w intencji ks. biskupa Ryszarda Karpińskiego i ks. prałata Ryszarda Lisa z okazji przypadających imienin. Po Mszy świętej zapraszamy na czuwanie Maryjne.

4. Święto Miłosierdzia Bożego jest też patronalnym świętem Caritas. Z tej to okazji członkowie Parafialnego Zespołu Caritas będą zbierali ofiary na rzecz najbardziej potrzebujących.

Słowo życia:
Zmartwychwstał Chrystus, Pan nasz i nadzieja!
Śpiewajmy Panu całym swoim życiem radosne ALLELUJA. Złóżmy Mu hołd uwielbienia, wdzięczności i szczerego oddania i bądźmy dla siebie nawzajem świadkami nowego życia, opromienionego chwałą Jego zmartwychwstania.
Umocnieni Bożym błogosławieństwem, głośmy wszystkim spotkanym ludziom, że Chrystus Zmartwychwstał i żyje pośród nas.