Jubileusz Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. transparent

20 maja 2017 roku ks. Krzysztof Kwiatkowski przewodniczył Mszy Świętej odprawionej w Archikatedrze Lubelskiej z okazji Jubileuszu Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.


20 lat temu Stowarzyszenie „Civitas Christiana” otrzymało status organizacji Katolickiej. „Civitas Christiana” jest organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

W modlitwie polecali również Sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego modląc się o Jego beatyfikację.

W czasie Mszy Świętej mogliśmy również wsłuchać się w śpiew Archidiecezjalnego Chóru chłopięco – męskiego Pueri Cantores.