Jubileusz Chóru Archikatedralnego transparent

17 czerwca 2023 roku ks. Tomasz Lisiecki przewodniczył Eucharystii dziękczynnej z okazji 35 rocznicy Chóru Archikatedralnego.

Chór Archikatedry Lubelskiej powstał w 1988 r. Założycielem i pierwszym dyrygentem był Mirosław Ziomek. Od 2003 do 2011 r. chór prowadziła Emilia Telega, Od 2011 roku chórem dyryguje Grzegorz Pecka.