Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Z tej racji jest On jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Chrystus ma dwie natury, Boską i ludzką, nie pomieszane. Wcielenie stanowi tajemnicę zjednoczenia natury Boskiej i natury ludzkiej w jedynej Osobie Syna Bożego (por. KKK 480, 481, 483).  W ten sposób Jezus wywyższył człowieka i nadał mu godność dziecka Bożego.

Jezus, Jedyny Syn Boga Ojca uczynił nas Jego przybranymi dziećmi i stał się naszym Bratem. Na ile mam świadomość, że jestem umiłowanym dzieckiem samego Boga? Jak często pamiętam o tym? Na ile właśnie ta prawda staje się fundamentem mojego poczucia wartości?