W trakcie chrztu św. zostaje udzielone pełne przebaczenie grzechów i nie pozostaje żadna wina. Ten sakrament włącza nas w życie Trójcy Świętej. Łaska chrztu nie uwalnia jednak naszej natury od jej słabości, dlatego potrzebujemy odpuszczenia popełnionych po chrzcie grzechów w sakramencie pokuty i pojednania. Niezależnie od naszego postępowania już zawsze pozostajemy w oczach Boga Jego przybranymi dziećmi. Jest to źródło radości, która może wciąż w nas trwać.

Czy znam datę swojego chrztu? Czy jestem wdzięczny za ten dar?