1. Dzisiaj kończymy cykl koncertów kolęd Ars Chori. Po Mszy św. o godz. 17.00 wystąpią organista Stanisław Maryjewski i solistka Natalia Skipor.
  2. W piątek 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego, zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Eucharystie sprawowane będą o godz. 7.00, 8.30 10.00, 11.30 17.00 i 19.00. Msza św. o 11.30 w intencjach zbiorowych. Podczas każdej liturgii odbędzie się obrzęd poświęcenie świec. Z racji na Dzień Życia Konsekrowanego, Arcybiskup Stanisław Budzik przewodniczyć będzie Mszy św. o godz. 15.00 w intencji osób życia konsekrowanego.
  3. W sobotę 3 lutego, po Mszy św. o godz. 19.00, zapraszamy na czuwanie Maryjne. Modlitwom przewodniczyć będą wierni z parafii Matczyn. Po Apelu Jasnogórskim, z racji na wspomnienie św. Błażeja, patrona w chorobach gardła, udzielimy specjalnego błogosławieństwa.
  4. Przypominamy o zasadach właściwego parkowania na placu przed katedrą. Są wyznaczone miejsca parkingowe. Zastawianie wjazdu na parking czy posesję, parkowanie na chodnikach czy wzdłuż stojących na środku samochodów, zgodnie z regulaminem parkingu, będzie karane mandatami. Przypominamy także, że utraciły ważność wszystkie pozwolenia bezterminowe, wydane dla osób uprawnionych.
  5. Dziś przypada Dzień Chorych na Trąd. Ofiary zebrane do puszek przeznaczone są na pomoc trędowatym.

Słowo życia:

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Bóg jest Miłością i prowadzi dialog z człowiekiem. Słowo Boże ma wielką moc i jego zbawcze działanie jest przedłużane także dziś przez nauczanie Kościoła.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, otwierajmy nasze serca na Słowo Boga, by doświadczyć skutków Jego działania w nas, w naszych rodzinach i w życiu społecznym.

28 stycznia 2024 r.