1. W czwartek, po Mszy świętej o godz. 19.00 zapraszamy na Szkołę Słowa Bożego.
  2. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które będą trwały do środy, 5 kwietnia. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Tomasz Lisiecki wykładowca z naszego Seminarium. Szczegółowy program podamy w przyszłą niedzielę, a już dziś znajdziemy go na tablicy ogłoszeń.
  3. Msza święta jest uobecnieniem Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa. On jeden – zraniony i ukrzyżowany dla nas, w momencie największego cierpienia, potrafi wyprowadzić nas z ciemności grzechu i słabości do światła zmartwychwstania i życia z Nim na wieki. Tak stało się z Dobrym Łotrem, który w pokorze i ufności zwraca się do Jezusa, wyznając wiarę w Jego ostateczne zwycięstwo. W tym momencie Jezus zapewnia Go, że będzie świętym. Niech indywidualne błogosławieństwo kapłańskie wraz ze „Świadectwem Dobrego Łotra”, stanie się umocnieniem naszej wiary, że Pan jest zawsze z nami, także w tym co trudne i ciemne, aby inni w naszej słabości mogli spotkać Boga.

 

Słowo życia

 Postępujcie jak dzieci światłości.

 Badajcie, co jest miłe Panu i nie miejcie udziału

 w bezowocnych czynach ciemności

 

 

Bóg patrzy na serce, człowiek natomiast dostrzega to, co widoczne dla oczu. Potrzebujemy Chrystusa, który mocą swojego Słowa oświeca nasze ciemności i prowadzi nas po właściwych drogach.

Niech Pan nam błogosławi i uzdrawia nas z naszej duchowej ślepoty, abyśmy rozradowali się Jego miłością i szli za Nim, bo On jest dobrym Pasterzem.