1. Odwołujemy rekolekcje wielkopostne, które miały się rozpocząć za tydzień. Można będzie w nich uczestniczyć drogą online. Nauki będzie głosił ks. Tomasz Wasilewski, paulista. Temat: Jak żyć Eucharystią, szczególnie wtedy, kiedy nie możemy w niej uczestniczyć?
  2. W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze święte będziemy odprawiali w porządku świątecznym. Pierwszeństwo udziału w liturgii mają osoby, które zamówiły intencje.
  3. W trudnych w warunkach epidemii, zdajemy egzamin z miłości do ludzi oraz odpowiedzialności za siebie i drugich. Ta odpowiedzialność zabrania nam większych zgromadzeń; władze państwowe, a także kościelne ograniczyły możliwą liczbę ich uczestników do 50 osób. Stosujmy się do tych zarządzeń! Przede wszystkim zostańmy w domach – niech nasze domy staną się w tym czasie najważniejszymi i najaktywniejszymi świątyniami. Korzystajmy z transmisji Mszy świętych: z katedry codziennie o godz. 9.00 i 19.00, w niedzielę o godz. 11.30 i 19.00, a także Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali.
  4. Katedra jest otwarta cały dzień, zapraszamy na prywatną modlitwę przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. W naszym sanktuarium są też dyżury spowiedzi. Prosimy, by ustawiać się do konfesjonału w bezpiecznej odległości. Nie całujemy stuły. W kratkach konfesjonału znajduje się folia, która jest systematycznie dezynfekowana. Jest to okazja do spowiedzi wielkanocnej. W kruchcie katedry jest umieszczony pojemnik z płynem dezynfekującym. Kościół, podobnie jak szpitale i apteki, chce służyć wiernym z miłością i zachowaniem bezpieczeństwa.
  5. Zwracamy się do wszystkich: rozglądnijmy się wokół siebie – choćby w najbliższym sąsiedztwie: czy nie ma tam osób, które potrzebują konkretnej pomocy: zrobienia zakupów, przyniesienia posiłku, załatwienia jakiejś pilnej sprawy urzędowej. Konkretne formy pomocy znajdziemy na diecezjalnej stronie Caritas. Módlmy się wspólnie do Pana o ustanie epidemii. Módlmy się też serdecznie za jej ofiary i ich rodziny, za chorych i służbę zdrowia, za wszystkich, którzy niosą pomoc innym. Módlmy się za siebie nawzajem.

Słowo życia

 Postępujcie jak dzieci światłości.

 Badajcie, co jest miłe Panu i nie miejcie udziału

 w bezowocnych czynach ciemności

 

Bóg patrzy na serce, człowiek natomiast dostrzega to, co widoczne dla oczu. Potrzebujemy Chrystusa, który mocą swojego Słowa oświeca nasze ciemności i prowadzi nas po właściwych drogach. Niech Pan nam błogosławi i uzdrawia nas z naszej duchowej ślepoty, abyśmy rozradowali się Jego miłością i szli za Nim, bo On jest dobrym Pasterzem.