1. Kościół w Niedzielę Dobrego Pasterza, wzywa do szczególnych modlitw o dobre i liczne powołania do służby w Kościele.
  2. W sobotę rozpoczyna się maj, najpiękniejszy miesiąc w roku, poświęcony w sposób szczególny Matce Bożej. Nabożeństwo majowe w naszym sanktuarium odprawiać będziemy codziennie: w dni zwykłe o godz. 18.30, a w niedziele o godz. 18.00.
  3. Za tydzień przeżywać będziemy kolejne wydarzenie parafialne, którego tematem będzie: Niedziela – świętowaniem Dnia Kościoła. Chcemy przywołać biblijny obraz Kościoła jakim jest krzew winny. Zmartwychwstały Chrystus każdej niedzieli zwołuje nas na Eucharystię, przez Ducha Świętego daje nam nowe życie, abyśmy przynosili owoc obfity i cieszyli się bogactwem Kościoła w jego różnorodności.

 

Słowo życia:

 Ja jestem Dobrym Pasterzem.

Życie moje oddaję za owce

 

Chrystus gromadzi nas podczas Eucharystii, abyśmy z Niego czerpali moc i wciąż na nowo odkrywali piękno naszego powołania. Trwajmy w Chrystusie, Dobrym Pasterzu, abyśmy razem z Nim czynili nasze życie darem dla braci.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, módlmy się w tym tygodniu o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.