1. Kościół w Polsce świętuje 1050. rocznicę chrztu Polski. Lubelskie obchody będą miały miejsce w dniach 22 – 24 kwietnia. W archikatedrze uroczysta Msza święta dziękczynna za dar chrztu zostanie odbarwiona w niedzielę 24 kwietnia o godz. 19.00, po niej koncert patriotyczny „Polonia, persevera in Christo” – Polsko, trwaj w Chrystusie. Zapraszamy. Szczegółowy program znajdziemy w kruchcie katedry.

 

  1. W poniedziałek podczas Mszy świętej o godz. 19.00 Ksiądz Biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.

 

 

  1. W sobotę przypada uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. Podczas Mszy świętej o godz. 19.00 będziemy modlić się w intencji ks. Grzegorza Grabarczyka w przeddzień jego imienin.

 

  1. W dniach od 20 do 25 lipca będziemy gościli w naszej parafii 50 osobową grupę młodzieży z Europy, wśród nich 35 osób z Niemirowa, z Ukrainy. Przez następne 5 dni młodzi będą mieli spotkania w Krakowie, zakończone nocnym czuwaniem i Eucharystią z papieżem Franciszkiem. Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w pokryciu kosztów pobytu w Krakowie. Wychodząc z katedry będziemy mieli możliwość wsparcia naszych braci ze Wschodu. Natomiast na godz. 16.00, do sali nr 2 obok kancelarii, zapraszamy wolontariuszy oraz gospodarzy, którzy w swoich domach podejmą młodych. Będzie to pierwsze spotkanie zapoznawcze z naszymi gośćmi.

 

 

Słowo życia:

Ja jestem Dobrym Pasterzem.

Moje owce nie zginą na wieki, Ja daję im życie wieczne

 

 

Chrystus Pan gromadzi nas wokół siebie i umacnia, abyśmy żyli dla miłości bezinteresownej, gotowej do poświęcenia i ofiary. Trwajmy przy Chrystusie, Dobrym Pasterzu, aby wciąż na nowo odkrywać piękno swojego powołania i świadczyć o nim wobec ludzi.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, wypraszajmy w tym tygodniu dar nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.