1. Dziś rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głoszone są podczas każdej Mszy świętej. W poniedziałek spotkania rekolekcyjne o 6.15, 9.00 i 19.00, we wtorek o 9.00 i 19.00.
  2. Dziękujemy orkiestrze młodzieżowej za ubogacenie liturgii śpiewem i świadectwem. Młodzi artyści pragną pojechać na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony i proszą o wsparcie tej pielgrzymki.
  3. Młodzież z KSM-u rozprowadza przed katedrą sianko na stół wigilijny.
  4. Dziś o godz. 20.00 odbędzie się koncert finałowy Ekumenicznego Festiwalu Wokalnego „Adventus”. Wystąpi Chór Młodzieżowy Miasta Lublin. Wstęp wolny. Zapraszamy.
  5. W sobotę – wigilia Bożego Narodzenia. Msze święte odprawiane będą tylko rano. Eucharystię o godz. 9.00 ofiarujemy w intencji solenizanta – ks. Prałata Adama. Spowiedź do godz. 12.00. Wigilijna wieczerza ma charakter religijny, gdyż jest pamiątką nocy narodzenia Jezusa Chrystusa. Wieczerzę rozpocznijmy od wspólnej modlitwy i odczytania fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Jezusa. Niech dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń będzie okazją do darowania sobie krzywd i urazów, do wzajemnego podziękowania za otrzymane od siebie dobro.
  6. Pierwszą Mszą św. Uroczystości Narodzenia Pańskiego jest Pasterka. Liturgię o północy będzie celebrował arcybiskup Stanisław Budzik. Metropolita Lubelski przewodniczyć będzie także Mszy św. o godz. 10.00, która będzie transmitowana przez TVP Lublin. W liturgii weźmie udział Kapituła Archikatedralna. Tego dnia nie będzie Mszy świętej o godz. 6.00 rano.
  7. W Uroczystość św. Szczepana Msze święte będziemy odprawiali w porządku niedzielnym.

Słowo życia

Przybądź, o  Panie, Tyś jest królem chwały

Pan Jezus pragnie narodzić się w sercu każdego człowieka i prowadzić go do domu Ojca. Otwórzmy nasze serca na przyjście Emmanuela, niech Jego Oblicze zajaśnieje nad nami i zamieszka w nas radość, nadzieja i pokój.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, prośmy abyśmy z sercem pełnym ufności i pokory przyjęli przychodzącego Pana i Zbawiciela

18 grudnia 2022 r.