1. Jutro wigilia Bożego Narodzenia. Msze święte będziemy odprawiali tylko rano do godz. 9.00. Wieczorem zasiadamy do wigilijnej wieczerzy, która ma charakter religijny, gdyż jest pamiątką owej nocy, w której narodził się Jezus Chrystus. Dlatego wieczerzę powinniśmy rozpocząć wspólną modlitwą, następnie odczytać fragment Ewangelii opisujący Narodzenie Jezusa. Niech dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń będzie okazją do darowania sobie krzywd i urazów, do wzajemnego podziękowania  za otrzymane od siebie dobro. O północy Mszę świętą pasterską będzie celebrował ks. biskup Ryszard Karpiński. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego sumę pontyfikalną z udziałem kapituły o godz. 11.30 odprawi ks. arcybiskup Stanisław Budzik. Tego dnia nie będzie Mszy świętej o godz. 6.00 rano. W Uroczystość św. Szczepana Msze święte będziemy odprawiali w porządku niedzielnym.
  2. W czwartek przypada Uroczystość św. Jana Ewangelisty – Patrona tej świątyni (obok św. Jana Chrzciciela) – nasz odpust parafialny. Msze święte będziemy odprawiali: pierwszą o godz. 7.00, następnie o godz. 8.30,10.00 i sumę o godz. 11.30. Wieczorem o godz. 17.00 i 19.00. Tę Mszę świętą odprawimy w intencji wszystkich zmarłych, którzy odeszli od nas w mijającym 2018 roku, godzinę wcześniej za tych zmarłych odmówimy różaniec. Przez cały dzień, podczas każdej Mszy świętej, będziemy święcić wino.
  3. W przyszłą niedzielę przypada Święto Świętej Rodziny. O godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza święta w intencji małżeństw, które w mijającym roku zawarły w archikatedrze sakramentalny związek małżeński.

 

Słowo życia

Błogosławiona jesteś między niewiastami

i błogosławiony jest owoc Twojego łona

 

 

 

Przez Maryję wypełniły się obietnice dane ojcom. Ona uczy nas, że Pan przychodzi do nas w drugim człowieku, który w ubóstwie i pokorze wypełnia Jego wolę. Umocnieni Bożym błogosławieństwem, idźmy razem z Maryją, na świętowanie narodzin Boga z nami.