1. Dziś rozpoczynają się rekolekcje adwentowe, które będą trwały do środy. Nauki rekolekcyjne głoszone są podczas każdej Mszy świętej. W pozostałe dni tygodnia: o godz. 6.15; 9.00 i 19.00.

2. W czwartek – wigilia Bożego Narodzenia. Msze święte będziemy odprawiali tylko rano do godz. 9.00. Wieczorem zasiadamy do wigilijnej wieczerzy, która ma charakter religijny, gdyż jest pamiątką owej nocy, w której narodził się Jezus Chrystus. Dlatego wieczerzę powinniśmy rozpocząć wspólną modlitwą, następnie odczytać fragment Ewangelii opisujący Narodzenie Jezusa. Niech dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń będzie okazją do darowania sobie krzywd i urazów, do wzajemnego podziękowania za otrzymane od siebie dobro.
O północy Mszę świętą pasterską będzie celebrował ks. biskup Ryszard Karpiński. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego sumę pontyfikalną z udziałem kapituły o godz. 11.30 odprawi ks. arcybiskup Stanisław Budzik. Tego dnia nie będzie Mszy świętej o godz. 6.00 rano.
W Uroczystość św. Szczepana Msze święte będziemy odprawiali w porządku niedzielnym.

3. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość św. Jana Ewangelisty – patrona tej świątyni (obok św. Jana Chrzciciela) – nasz odpust parafialny. Podczas Mszy świętej o godz. 11.30 będziemy dziękowali Bogu za księdza bp. Ryszarda Karpińskiego w przededniu jego 80. urodzin. Mszę świętą o godz. 13.00 odprawimy w intencji małżonków, którzy w mijającym roku zarwali sakramentalny związek. Natomiast o godz. 19.00 odprawimy Mszę świętą w intencji wszystkich zmarłych, którzy odeszli od nas w mijającym 2015 roku, godzinę wcześniej za tych zmarłych odmówimy różaniec. W tym czasie w kruchcie katedry będziemy zapisywać imiona bliskich zmarłych. Przez cały dzień, po każdej Mszy świętej, będziemy święcić wino.

Słowo życia
Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony jest owoc Twojego łona

Przez Maryję wypełniły się obietnice dane ojcom. Ona uczy nas, że Pan przychodzi do nas w drugim człowieku, który w ubóstwie i pokorze wypełnia Jego wolę. Umocnieni Bożym błogosławieństwem, idźmy razem z Maryją, na świętowanie narodzin Boga z nami.