1. Dziś rozpoczynają się rekolekcje adwentowe, które będą trwały do środy. Nauki rekolekcyjne głoszone są podczas każdej Mszy świętej. W pozostałe dni tygodnia: o godz. 6.15; 9.00 i 19.00.

 

  1. W sobotę – wigilia Bożego Narodzenia. Msze święte będziemy odprawiali tylko rano do godz. 9.00. Wieczorem zasiadamy do wigilijnej wieczerzy, która ma charakter religijny, gdyż jest pamiątką owej nocy, w której narodził się Jezus Chrystus. Dlatego wieczerzę powinniśmy rozpocząć wspólną modlitwą, następnie odczytać fragment Ewangelii opisujący Narodzenie Jezusa. (W najnowszym numerze GN znajdziemy dodatek zawierający modlitwy podczas wieczerzy wigilijnej). Niech dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń będzie okazją do darowania sobie krzywd i urazów, do wzajemnego podziękowania  za otrzymane od siebie dobro. O północy Mszę świętą pasterską będzie celebrował ksiądz biskup Ryszard Karpiński. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego sumę pontyfikalną z udziałem kapituły o godz. 11.30 odprawi ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik. Tego dnia nie będzie Mszy świętej o godz. 6.00 rano. W Uroczystość św. Szczepana Msze święte będziemy odprawiali w porządku niedzielnym.

 

 

  1. Dziękujemy O. Piotrowi za przybliżenie nam postaci pierwszych błogosławionych polskich misjonarzy-męczenników – bł. Michała i bł. Zbigniewa. Po Mszy świętej będzie możliwość ucałowania relikwii. W kruchcie katedry będzie można nabyć materiały związane z męczennikami, książki, filmy, obrazki, oraz różańce z relikwiami męczenników.

 

 

 

Słowo życia

Przybądź, o  Panie, Tyś jest królem chwały

 

Pan Jezus pragnie narodzić się w sercu każdego człowieka i prowadzić go do domu Ojca. Otwórzmy nasze serca na przyjście Emmanuela, niech Jego Oblicze zajaśnieje nad nami i zamieszka w nas radość, nadzieja i pokój.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, prośmy abyśmy z sercem pełnym ufności i pokory przyjęli przychodzącego Pana i Zbawiciela