Imię Jezus oznacza „Bóg zbawia”. Jest to imię Boże, jedyne, które przynosi zbawienie; mogą go wzywać wszyscy, ponieważ Syn Boży zjednoczył się ze wszystkimi ludźmi przez Wcielenie (KKK 432). W Nim odnajdujemy moc Bożą, a przyzywając to święte Imię wyznajemy, że Jezus jest prawdziwym i jedynym Odkupicielem. Złe duchy boją się Jego Imienia i w Jego Imię uczniowie dokonują cudów, ponieważ Ojciec udzieli im wszystkiego, o co Go poproszą w Imię Jezusa (KKK 434).

Imię Jezus stanowi centrum modlitwy chrześcijanina.

Gdy mówię „Jezus”, czy wypowiadam to Imię bezmyślnie, z przyzwyczajenia, czy też z wiarą w Jego moc?

Czy znam „modlitwę Jezusową”?