1. Jutro, w poniedziałek 25 stycznia, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Nawrócenia św. Pawła.

2. W najbliższych dniach zapukają do naszych domów łącznicy przynosząc gazetkę parafialną Z Maryją ku wspólnocie. Znajdziemy w niej treści związane z przebaczeniem, które będzie tematem najbliższego wydarzenia w niedzielę 7 lutego. Dziś o godz. 16.00 zapraszamy łączników na spotkanie.

3. W dniu dzisiejszym kończy się cykl koncertów Ars Chori. Podczas Mszy świętej o godz. 19.00 będzie śpiewał Archidiecezjalny chór chłopięcy Pueri Cantores Lublinenses.

4. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Zdzisławowi Szostakowi, wicerektorowi naszego seminarium, za wygłoszone słowo. Jako parafia katedralna czujemy się szczególnie zobowiązaniu do modlitwy o nowe, święte powołania kapłańskie. Czynimy to podczas nabożeństwa w każdy czwartek o godz. 18.30. Zapraszamy.

Słowo życia:

Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu,
aby stanowić jedno Ciało

W Kościele Chrystusa Pana nikt nie może czuć się niepotrzebny. Każdy ma do spełnienia swoją niepowtarzalną misję, zgodną z jego powołaniem.
Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy codziennie karmili się Jego Słowem i napełniali Jego Duchem, a potem byli świadkami pojednania i pokoju pośród ludzi.