1. W czwartek, 25 stycznia przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Zapraszamy na Msze święte o godz. 9.00 i 19.00. Po wieczornej Mszy świętej zapraszamy na szkołę Słowa Bożego.
  2. Jak wiemy tematem tego roku duszpasterskiego w Polsce jest odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać kolejne wydarzenie parafialne, które będzie dla nas okazją do głębszego poznania darów Ducha Świętego. W kruchcie katedry znajdziemy gazetkę parafialną Z Maryją ku wspólnocie, w której zawarte są treści pogłębiające temat, a także szczegółowy opis wydarzenia.

 

 

 

Słowo życia:

Przemija postać tego świata.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

 

Uczniowie Jezusa żyją na ziemi, ale uważają się za obywateli nieba. Każdego dnia wsłuchują się w Słowa Jezusa, aby chodzić Jego drogami i przemieniać ten świat świadectwem życia prawdziwie ewangelicznego.

Niech Bóg pamięta o nas w swoim miłosierdziu i nam błogosławi, abyśmy w radości i cierpieniu podążali za Jezusem.