1. Dzisiaj w ramach cyklu koncertów kolęd Ars Chori, podczas Mszy św. o godz. 17.00 i po niej, wystąpią chóry: Cordi est z parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin z Łęcznej, Cum Sanctis z parafii MB Różańcowej z Lublina i zespół Magnificat z parafii Palikije. Za tydzień po Mszy św. o 17.00 koncert w wykonaniu naszego organisty Stanisława Maryjewskiego i solistki Natalii Skipor.
  2. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. To okazja do modlitwy o jedność chrześcijan różnych tradycji i wyznań. W poniedziałek o godz. 18.00 nabożeństwu Słowa Bożego w ramach obchodu Tygodnia przewodniczyć będzie arcybiskup Stanisław Budzik. Program spotkań ekumenicznych w Lublinie znajdziemy na tablicy ogłoszeń. Zapraszamy!
  3. W czwartek 25 stycznia przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Msze święte jak w dniu powszednim. Po wieczornej Mszy św. o 19.45 zapraszamy na szkołę Słowa Bożego.
  4. Zwracamy uwagę na niewłaściwe parkowanie na parkingu przed katedrą. Zastawianie wjazdu lub wyjazdu, parkowanie na chodnikach czy wzdłuż stojących na środku samochodów, utrudnia bądź uniemożliwia wyjazd innym kierowcom i jest sprzeczne z zasadami życia społecznego. Nawet jeśli parkowanie w niedzielę jest zwolnione z opłat, to opisane wyżej zachowania są niezgodne z regulaminem parkingu i będą karane mandatami.
  5. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę na Seminarium Duchowne w Lublinie oraz klerykowi Piotrowi za posługę. Pamiętajmy o modlitwie w intencji powołań i za powołanych.

Słowo życia:

Przemija postać tego świata.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Uczniowie Jezusa żyją na ziemi, ale uważają się za obywateli nieba. Każdego dnia wsłuchują się w Słowa Jezusa, aby chodzić Jego drogami i przemieniać ten świat świadectwem życia zgodnego z Ewangelią.

Niech Bóg pamięta o nas w swoim miłosierdziu i nam błogosławi, abyśmy w radości i cierpieniu podążali za Jezusem.

21 stycznia 2024 r.