1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Od środy rozpoczynamy nowennę przed uroczystością św. Józefa.
  2. Za tydzień przeżywać będziemy kolejne wydarzenie, którego celem jest ożywienie wiary w obecność Boga w świętych znakach liturgii. Każda niedziela jest Dniem Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał i żyje.
  3. Otrzymaliśmy prośbę od dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 24 o podanie następującej informacji: do 12 marca trwa rekrutacja dzieci mieszkających w obwodzie naszej Szkoły, zaś od 22 do 29 marca mieszkających poza obwodem. Więcej szczegółów znajdziemy na plakacie w kruchcie katedry.

 

Słowo życia:

Gorliwość o dom Twój pochłania Mnie

 

Chrystus Pan, na drodze wielkopostnej pokuty, pragnie uczynić każdego z nas żywą świątynią Boga, w której będzie On nieustannie kochany i adorowany. On ma moc to uczynić, nawet wtedy, gdy nasze serca są sprofanowane przez grzech.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, kontemplujmy cierpiące oblicze Chrystusa i otwierajmy się na uzdrawiające działanie Jego miłości.