III Niedziela Wielkiego Postu

  1. Dzisiejsza niedziela jest 3-cim dniem miesiąca marca. Po Mszy św. o 19.00 zapraszamy na czuwanie Maryjne. Modlitwom przewodniczyć będą przedstawiciele parafii Jastków.
  2. Zachęcamy także do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Rozważania Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 17.00 dla dzieci, o 18.00 dla młodzieży i dorosłych. Nabożeństwo Gorzkich Żali w pozostałe dni tygodnia o godz. 18.30, w niedziele godz. 18.00.
  3. W najbliższy piątek – 8 marca – po raz dziesiąty wyrusza Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpocznie się ona Mszą świętą sprawowaną przez arcybiskupa Stanisława Budzika w archikatedrze o godz. 19.00. Uczestnicy zapisują się na internetowej stronie wydarzenia. Szczegóły na plakatach.
  4. Rekolekcje parafialne w archikatedrze odbędą się od 17 do 20 marca. Wygłosi je ks. Mariusz Nakonieczny, proboszcz parafii pw. bł. Biskupa Władysława Gorala w Lublinie. Tak zaplanujmy czas, by wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu służącym naszemu osobistemu nawróceniu.
  5. Ofiarą do puszki wspieramy dziś Wielkopostne Dzieło Pomocy „Jałmużna Wielkopostna” prowadzone przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Słowo życia:

Gorliwość o dom Twój pochłania Mnie

Chrystus Pan na drodze wielkopostnej pokuty, pragnie uczynić każdego z nas żywą świątynią Boga, w której będzie On kochany i adorowany. Pan ma moc to uczynić, nawet wtedy, gdy nasze serca są sprofanowane przez grzech.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, kontemplujmy cierpiące oblicze Chrystusa i otwierajmy się na uzdrawiające działanie Jego miłości.

3 marca 2024 r.