1. Dziękujemy Bogu za dar Ducha Świętego. On jest źródłem radości, jest przy nas i broni nas przed samooskarżaniem się – „duchowym śmietnikiem”, które zamyka nas na miłosierdzie Boże, a otwiera na oskarżenia Złego. Niech to dzisiejsze wydarzenie parafialne stanie się w nas trwałą postawą przywoływania Ducha Świętego Parakleta we wszystkich sytuacjach, w których pomimo spowiedzi wciąż czujemy się oskarżani.
  2. W sobotę, 17 marca w przeddzień rekolekcji zapraszamy na godz. 20.00 na Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu grupy artystycznej z parafii Dąbrowica oraz chóru „Szczygiełki” z Poniatowej.
  3. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które będą trwały do środy, 21 marca. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. dr Krzysztof Gałan, dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego naszej Kurii Metropolitalnej. Szczegółowy program podamy w przyszłą niedzielę, a już dziś znajdziemy go na tablicy ogłoszeń.

 

Słowo życia

 Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził,

 lecz aby go zbawił

 

 

Bóg objawia nam w krzyżu Chrystusa niewyczerpane skarby swojego miłosierdzia. Otwiera je dla tych, którzy w pokorze serca przychodzą do Niego i w głębi Jego spojrzenia dostrzegają odbicie własnego życia.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy na drodze wielkopostnej pokuty mieli odwagę otworzyć przed Nim nasze serca, by je mógł napełnić miłością, która jest potężniejsza od każdego grzechu.