1. W ubiegłą niedzielę w wyborach do Rady Duszpasterskiej naszej parafii oddano 137 głosów. Zgodnie z regulaminem wyborów do rady wejdzie 8 osób, których nazwiska znajdziemy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Gratulujemy wybranym i prosimy o modlitwę w intencji nowej Rady. W jej skład wejdą także członkowie z urzędu i nominacji.

Wybrani do Rady Duszpasterskiej:

Błaszczak Olga

Bojarski Łukasz

Jakowenko Irena

Janik Katarzyna

Kałuża Mariusz

Kuc-Czajkowska Katarzyna

Nowak Monika

Porzuc Dariusz

2. Serdecznie dziękujemy tym, którzy przygotowali świąteczne paczki dla dzieci.

3. Jutro wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe. W ramach Dni Gudalupiańskich różaniec o godz. 18.00 oraz – po mszy św. o godz. 19.00 – koncert Mariachi.

4. 15 grudnia br. o godz. 19.45, w ramach Szkoły Słowa Bożego, rozważanie ewangelii 4 Niedzieli Adwentu poprowadzi ks. prof. Mirosław Wróbel.

5. W piątek o godz. 19.00 ks. biskup Adam Bab udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania. Od piątku rozpoczyna się także Nowenna do Bożego Narodzenia. Zapraszamy w dni zwykłe o 18.30, w niedzielę o godz. 18.00.

6. Za tydzień rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. dr Krzysztof Smykowski, bioetyk z KUL.

7. Zapowiadana tydzień temu orkiestra młodzieżowa wystąpi 18 grudnia.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 20.00 odbędzie się koncert finałowy Ekumenicznego Festiwalu Wokalnego „Adventus”. Wystąpi Chór Młodzieżowy Miasta Lublin.

9. W kruchcie archikatedry można nabyć „Świecę Caritas”. Dochód jest przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Polecamy również prasę katolicką, której lektura pomoże nam w przeżywaniu czasu adwentu.

Słowo życia:

Przygotujcie drogę Panu,

prostujcie ścieżki dla Niego

Pan przyjdzie z mocą do tych, którzy są gotowi przyjąć Jego orędzie miłości i pokoju. Trwajmy przed Nim w pokorze Jana Chrzciciela i bądźmy dla siebie nawzajem cierpliwi i miłosierni.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, prośmy o łaskę prawdziwego nawrócenia.

11 grudnia 2022 r.