1. W poniedziałek 16 stycznia, podczas Mszy św. o godz. 19.00, ksiądz biskup Adam Bab udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
  2. W środę 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Na plakacie w kruchcie świątyni znajdziemy program ekumenicznych spotkań modlitewnych w Lublinie. Zwracamy uwagę na fakt, iż w naszej archikatedrze w przyszłą niedzielę o godz. 15.00 odbędzie się centralne nabożeństwo ogólnopolskich obchodów Tygodnia. O jedność wyznawców Chrystusa modlić się będziemy w archikatedrze podczas nabożeństw o godz. 18.30.
  3. Uroczystości Dnia Judaizmu w Archidiecezji Lubelskiej będą miały miejsce w środę, 18 stycznia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obchody rozpoczną się o godzinie 17.00 w auli 1031 Kolegium Jana Pawła II.
  4. Dziś i w przyszłą niedzielę podczas Mszy świętych o godz. 17.00, kolejne wydarzenia w ramach programu Ars Chori. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.

Słowo życia:

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym

Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie stawia nas wobec pytania: Czy jestem świadkiem Jezusa?

Niech łaska i błogosławieństwo Boga, naszego Ojca, zstąpi na nas i uczyni nas autentycznymi świadkami Jego miłości pośród braci.

15 stycznia 2023 r.