1. Dziękujemy ks. dr. hab. Krzysztofowi Grzesiakowi, dyrektorowi Studium Organistowskiego Archidiecezji Lubelskiej, za posługę Słowa Bożego.
  2. Dzisiaj rozpoczyna się cykl koncertów kolęd pod tytułem Ars Chori. Podczas Mszy św. o godz. 13.00 i po niej wystąpią chóry: Szczygiełki Średnie z Poniatowej, Szpaczki z Kraczewic i Akademicki Chór Dziecięcy Pueri Nostri. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 17.00 wystąpią chóry: Cordi est z parafii pw. św. Józefa z Łęcznej, Cum Sanctis z parafii MB Różańcowej z Lublina i zespół Magnificat z parafii Palikije.
  3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 17.00 zapraszamy na wspólne kolędowanie z Lubelską Orkiestrą Muzyki Rozrywkowej FeelHarmonia. Szczegóły obu wydarzeń muzycznych znajdziemy na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.
  4. We wtorek o godz. 19.00 przygotowane osoby przyjmą sakrament bierzmowania.
  5. Środę 17 stycznia obchodzimy w Kościele jako Dzień Judaizmu.
  6. W czwartek rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Podczas nabożeństw o godz. 18.30 modlić się będziemy o jedność wyznawców Chrystusa. Program spotkań ekumenicznych w Lublinie znajdziemy na tablicy ogłoszeń.
  7. Dziękujemy za obecność na uroczystościach pogrzebowych śp. Ryszarda Karpińskiego i modlitwę w jego intencji. Księga kondolencyjna znajduje się przy ołtarzu św. Jana Pawła II. Ze smutkiem informujemy także o śmierci śp. Ireny Jakowenko (l. 71), radnej Rady Duszpasterskiej naszej parafii minionej i obecnej kadencji oraz łączniczki rejonu IV. Pogrzeb śp. Ireny odbędzie się w środę 17 stycznia o godz. 13.00 na cmentarzu przy ul. Unickiej.
  8. Taca z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne w Lublinie.

Słowo życia:

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa

Chrystus pozwala się znaleźć tym, którzy Go szukają i wsłuchują się w Jego Słowo. Otrzymują oni moc Ducha Świętego, aby żyć miłością, która karmi się ofiarą.

Niech łaska i błogosławieństwo Boga, zstąpi na nas, chrześcijan i uczyni nas świadkami Jego miłości pośród braci.

14 stycznia 2024 r.