1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Codziennie o godz. 18.30 w archikatedrze odprawiane są nabożeństwa o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa.
  2. Z radością informujemy, że na chórze archikatedry została przygotowana ekspozycja ukazująca wybrane dzieła sztuki związane z wielowiekową historią naszego kościoła. Wystawa obejmuje trzy główne wątki: historię i pamiątki pozostałe po lubelskim zakonie jezuitów, po zburzonej farze oraz po katedrze diecezji chełmskiej w Krasnymstawie. Otwarcie wystawy nastąpi w środę o godz. 11.00. Zapraszamy. Natomiast za tydzień, w niedzielę 26 stycznia, podczas Mszy świętej o godz. 19.00 zostaną poświęcone wyremontowane organy. Po Mszy świętej zapraszamy na koncert w wykonaniu naszego organisty p. Stanisława Maryjewskiego.
  3. W sobotę, 25 stycznia, przypada święto Nawrócenia św. Pawła – doroczny odpust w sąsiedniej parafii.
  4. Dziękujemy ks. Rusłanowi za wygłoszone Słowo Boże i prosimy o wsparcie duchowe i materialne dla potrzeb Kościoła w Niemirowie na Ukrainie.

 

 

Słowo życia:

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym

 

Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie stawia nas wobec pytania: Czy jestem świadkiem Jezusa?

Niech łaska i błogosławieństwo Boga, naszego Ojca, zstąpi na nas, chrześcijan różnych wyznań, i uczyni nas autentycznymi świadkami Jego miłości pośród braci.