1. Dziś w Kościele katolickim w Polsce przeżywamy Dzień Judaizmu. Hasło tego dnia jest zaczerpnięte z księgi Powtórzonego Prawa: „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście”. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia wszystkie wydarzenia odbywają się w przestrzeni Internetu.
  2. Jutro podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
  3. W dniach 18-25 stycznia obchodzony jest w Kościele Powszechnym Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc. Centralne nabożeństwo odbędzie się w poniedziałek, 18 stycznia o godz. 17.00 w archikatedrze pod przewodnictwem naszego metropolity, księdza arcybiskupa Stanisława Budzika. Kazanie wygłosi prawosławny ordynariusz lubelsko-chełmski arcybiskup Abel.
  4. Dziękujemy za wsparcie duchowe i materialne naszego seminarium duchownego, a księdzu Marcinowi Grzesiakowi za wygłoszone słowo Boże.

 

 

Słowo życia:

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa

 

Chrystus pozwala się znaleźć tym, którzy codziennie wsłuchują się w Jego Słowo. Otrzymują oni  moc Ducha Świętego, aby żyć miłością, która karmi się ofiarą.

Niech łaska i błogosławieństwo Boga, zstąpi na nas, chrześcijan różnych wyznań i uczyni nas świadkami Jego miłości pośród braci.