1. II Niedziela Wielkanocna jest Świętem Miłosierdzia Bożego. W godzinach od 14.00 do 17.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Zachęcamy do osobistej modlitwy, by zawierzać Bożemu Miłosierdziu losy świata i każdego człowieka.
  2. Dziś w całym Kościele rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”. Z tej okazji w kruchcie katedry będzie można złożyć ofiarę do puszki na Fundusz Caritas.
  3. W piątek, 16 kwietnia podczas Mszy świętej o godz. 17.00 oraz 19.00 ksiądz Biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania
  4. XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, popularnie zwane „Biskupiakiem” zaprasza uczniów kończących w tym roku naukę w szkołach podstawowych do zainteresowania się informacjami udostępnianymi w ramach Wirtualnych Dni Otwartych, które rozpoczną się 14 kwietnia. Również KUL zaprasza na studia w swojej uczelni. W dniach 14 -16 kwietnia odbędzie się wirtualna prezentacja blisko 50. kierunków, jakie można studiować na KUL. Nowością jest położnictwo – studia stacjonarne I stopnia.

 

 

Słowa życia:

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

 

Jest z nami Chrystus, niezawodny dawca nadziei! On zwiastuje nam orędzie o odwiecznym miłosierdziu Boga, w którym świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, prośmy o głęboką wiarę w moc Bożego miłosierdzia, abyśmy głosili je światu całym naszym życiem.