1. Jutro trzeci dzień miesiąca, zapraszamy na wieczorne czuwanie Maryjne. Modlitwom przewodniczyć będą wierni z parafii Jabłonna.
  2. W czwartek 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana świętem Trzech Króli. Msze święte będą odprawiane w porządku niedzielnym. Podczas każdej Mszy świętej nastąpi obrzęd poświęcenia kredy i kadzidła. O godz. 10.00 Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik. Po liturgii orszak przedzie ulicami Starego Miasta na Plac Zamkowy.
  3. Jak już informowaliśmy, w tym roku z wizytą duszpasterską odwiedzimy domy, do których zostaniemy zaproszeni. Jednocześnie duszpasterze zapraszają wszystkich do katedry na Msze święte odprawiane w intencji mieszkańców danego rejonu. We wtorek prosimy mieszkańców I rejonu. (wizytę duszpasterską odbywa tam ks. prałat Ryszard Lis). W środę 5 stycznia zapraszamy mieszkańców II rejonu (opiekę duszpasterską sprawuje ks. Łukasz Sidor), w piątek 7 stycznia – mieszkańców III rejonu (za ten rejon odpowiedzialny jest ks. Hubert Wysmulski) w sobotę – rejon IV ks. Łukasza Trzcińskiego. Mieszkańców pozostałych rejonów V, VI i VII zapraszamy na 10, 11 i 12 stycznia. Na zakończenie Mszy świętej każda rodzina może otrzymać kapłańskie błogosławieństwo. Spotkanie zakończymy wspólnym kolędowaniem. Program znajdziemy w gablocie w kruchcie katedry oraz na stronie internetowej.
  4. Za tydzień, w niedzielę Chrztu Pańskiego, podczas Mszy świętej o godz. 10.00 będziemy błogosławić dzieci, które w minionym roku przyjęły sakrament chrztu św.

 

Słowo życia

 

Na świecie było Słowo. Tym, którzy je przyjęli dało moc,

aby się stali dziećmi Bożymi

 

Chrystus przychodzi do nas dzisiaj w każdej Eucharystii, aby zaświadczyć o swojej nieskończonej miłości do nas i dać nam życie szczęśliwe. Ci, dla których staje się On chlebem życia napełniają się Jego mocą i mądrością, aby żyć jak dzieci Boga.

Niech Bóg nam błogosławi w Nowym Roku, abyśmy w Nim pokładali całą naszą ufność.