1. Dziś po Mszy świętej o godz. 13.00 zapraszamy na czuwanie modlitewne razem ze Wspólnotą Guadalupe, która obchodzi 10-lecie istnienia. We wtorek 12 grudnia, w liturgiczne wspomnienie MB z Gaudalupe, Mszy św. o godz. 19.00 przewodniczyć będzie abp Stanisław Budzik.
  2. W poniedziałek 11 grudnia harcerze przyniosą do katedry Betlejemskie Światło Pokoju. Mszę św. o godz. 19.00 odprawi Metropolita Lubelski. Po liturgii Światło Pokoju będzie przekazane mieszkańcom Lublina i regionu.
  3. We czwartek 14 grudnia o godz. 19.45 zapraszamy do Szkoły Słowa Bożego.
  4. W ubiegłą niedzielę łącznicy pobrali wigilijne opłatki, które są dostarczane do naszych domów wraz z kolejnym numerem Listu do parafian. Opłatki można otrzymać także w kancelarii lub zakrystii.
  5. Dziękujemy dorosłym i dzieciom za udział we Mszy św. roratniej, którą odprawiamy w dni zwykłe o godz. 6.15.
  6. Zachęcamy do gestu miłosierdzia, jakim jest podarowanie paczki świątecznej dzieciom z parafialnej świetlicy. Na wieńcu adwentowym wiszą kartki z imieniem i wiekiem dziecka. Prosimy o składanie gotowych paczek do przyszłej niedzieli w koszu pod adwentowym wieńcem.
  7. W przyszłą niedzielę rozpoczną się w katedrze rekolekcje adwentowe. Słowo Boże będzie głosił o. Stanisław Paprocki, redemptorysta. Tematem rekolekcji będzie prośba kończąca Pismo Święte: Przyjdź, Panie Jezu. O godz. 20.00 zapraszamy na koncert w wykonaniu Chóru Archikatedralnego [plakat].
  8. W kruchcie archikatedry można nabyć „Świecę Caritas”. Dochód przeznaczony jest na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Ofiarą złożoną do puszki wspieramy Fundusz Pomocy Kościołom na Wschodzie. Bóg zapłać za złożone datki.

Słowo życia

Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą.

Przygotujcie drogę Panu, Prostujcie ścieżki dla Niego!

Stańmy przed Bogiem z pokorą Jana Chrzciciela i otwórzmy przed Nim nasze serca, aby mógł do nas przemówić mocą swojego Słowa, które wzywa nas do nawrócenia. Niech nasze ludzkie drogi spotkają się z Jego drogą, na której doświadczymy mocy Chrystusowego odkupienia. Umocnieni Bożym błogosławieństwem prośmy o łaskę przemiany naszego życia.

Po błogosławieństwie, będzie można zabrać z chrzcielnicy buteleczkę z wodą święconą Przyda się na kolędę. Pokropienie nią podczas kolędy przypomni chrzest, który włączył nas we wspólnotę Kościoła. Będzie też znakiem więzi z parafią.  

10 grudnia 2023 r.