I Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu transparent

25 sierpnia 2019 roku ks. bp Ryszard Karpiński przewodniczył eucharystii modląc się w intencji Członków Lubelskiego Koła Pszczelarzy – Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy z prośbą o Boże błogosławieństwo dla ich rodzin i bliskich oraz Bożą opiekę i obfitość zbiorów.

W modlitwie łączył się ks. Tadeusz Pajurek oraz ks. Łukasz Trzciński. Na zakończenie mszy świętej ks. bp Ryszard Karpiński przyzywając wstawiennictwa patrona pszczelarzy świętego Ambrożego pobłogosławił przyniesiony w darach ołtarza miód prosząc, aby nie zabrakło nam zdrowego pokarmu dla ciała i aby spożywanie go pobudzało nas do do poszukiwania pokarmu słodszego nad plaster miodu, którym jest prawo i nauka Jezusa Chrystusa.

Święty Ambroży urodził się w Trewirze około 340 r. Jego ojciec był namiestnikiem cesarskim, prefektem Galii. Legenda opowiada, że przy narodzeniu Ambrożego, ku przerażeniu matki, rój pszczół osiadł na ustach niemowlęcia, ale ojciec uspokoił ją: poczekaj aż same odlecą.  Pszczoły poderwały się do lotu nie czyniąc dziecku krzywdy. Ambroży został wielkim mówcą, biskupem Mediolanu i ogłoszony doktorem Kościoła. Św. Ambroży odszedł do Pana pełen zasług w Wigilię Paschalną 4.IV. 397 r. Pochowano go w bazylice mediolańskiej, która dzisiaj nosi jego imię.