1. Dziś przypada pierwsza niedziela Wielkiego Postu – czasu nawrócenia, pokuty i przemiany życia. Oby był to czas modlitwy – o czym przypomniał nam Arcybiskup Stanisław w czytanym dziś liście – oraz postu i jałmużny. Niech uczynki wielkopostne wykonywane z wiarą, prowadzą nas do pogłębienia duchowej więzi z Bogiem i kształtowania w miłości relacji z bliźnimi.
  2. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych:
  • Gorzkie Żale w dni zwykłe o godz. 18.30, w niedziele o godz. 18.00
  • Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.00 dla dzieci, o 18.00 dla młodzieży i dorosłych.
  1. Przez cały Wielki Post ofiarą do puszki będziemy mogli wesprzeć dzieła miłosierdzia prowadzone przez Caritas. Zachęcamy do przekazania „Jałmużny Wielkopostnej” dla Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Słowo życia:

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych

Święty czas Wielkiego Postu to czas odnowienia przymierza z Bogiem. Czy karmię się Jego Słowem? Czy Jego Ciało staje się moim pokarmem? Tylko Bożą mocą jesteśmy w stanie oprzeć się pokusom do złego i budować na fundamencie Dobra.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, prośmy o ducha modlitwy, pokuty i otwartości na potrzeby bliźnich.

18 lutego 2024 r.