1. W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post – czterdziestodniowy okres przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post napisał: „Niech Wielki Post w Roku Jubileuszowym będzie przeżywany jeszcze bardziej intensywnie, jako ważny moment, by celebrować miłosierdzie Boga i go doświadczać”. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i codziennej Komunii świętej. Niech gest przechodzenia przez bramę miłosierdzia pobudza nas do czułości i dobroci wobec bliźnich: dobre i łagodne słowa, zapominanie krzywd, proste pocieszanie, dzielenie się nadzieją, modlitwa za konających.

2. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim tym, którzy wspierają potrzebujących składając ofiary do puszek znajdujących się w bocznej nawie – czy to dla ubogich, czy na dom samotnej matki.

3. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych: Gorzkich Żali – odprawiamy je codziennie o godz. 18.30 oraz Drogi Krzyżowej – w piątki o godz. 18.00.

4. Przy wyjściu z archikatedry można złożyć do puszki ofiary przeznaczone na pomoc dla potrzebujących – Dar Nadziei.

Słowo życia:
Panu Bogu będziesz oddawał pokłon
i Jemu samemu służyć będziesz

W okresie Wielkiego Postu Jezus pragnie wyprowadzić nas na pustynię, aby mówić do naszego serca i umacniać nas w wierze. Wejdźmy na drogę wytrwałej modlitwy i pokuty, a Pan będzie wyprowadzał nas na wolność.
Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy w swoim sercu usłyszeli wezwanie do nawrócenia i otworzyli się na nie wielkodusznie.