1. W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post – czterdziestodniowy okres przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  Papież Franciszek w Orędziu na ten święty czas napisał: “W tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy się wyprowadzić na pustynię, abyśmy mogli posłuchać głosu naszego Oblubieńca. Im bardziej damy się zaangażować Jego Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia wglądem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski przeminął daremnie”.
  2. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych: Gorzkich Żali – odprawiamy je w dni zwykłe o godz. 18.30, a w niedziele o godz. 18.00, oraz Drogi Krzyżowej – w piątki o godz. 18.00.
  3. We wtorek, 3 marca, zapraszamy na czuwanie Maryjne. Modlitwom przewodniczyć będą wierni z parafii pw. św. Józefa w Świdniku.
  4. W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. O godz. 17.00 odprawimy Mszę świętą z udziałem dzieci, godzinę wcześniej zapraszamy je na spowiedź.
  5. Za dwa tygodnie przeżywać będziemy kolejne wydarzenie dotyczące Eucharystii, tym razem jako tajemnicy pojednania i pokoju. Dziś o godz. 16.00 łącznicy otrzymają list do parafian Z Maryją ku Wspólnocie, który w najbliższych dniach dotrze do naszych domów.
  6. Lubelska Caritas organizuje Wielkopostne Dzieło Pomocy „JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA”. Przed katedrą można będzie składać do puszki ofiary przeznaczone na rzecz potrzebujących.

 

Słowo życia:

Zmiłuj się Panie, bo jesteśmy grzeszni

 

Jezus w Wielkim Poście pragnie wyprowadzić nas na pustynię i mówić do naszego serca, abyśmy zobaczyli nasze grzechy i z ufnością powierzyli się Jego miłosierdziu. Wejdźmy na drogę pokuty i pozwólmy Panu działać w nas, a On uczyni więcej niż się spodziewamy. Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy wielkodusznie otworzyli się na łaskę nawrócenia.