1. W czwartek, 3 grudnia, na wieczornym czuwaniu zgromadzą się kapłani, by pod przewodnictwem Pasterza Archidiecezji modlić się w intencji Kościoła. Wzorem czuwania jest Maryja, której obecność przypomina nam świeca roratnia. Chcemy naśladować Maryję, dlatego każdego dnia o godz. 6.15 będziemy odprawiali Mszę świętą ku czci Matki Bożej zwaną roratami. Dzieci zapraszamy we wtorek i czwartek również na godz. 6.15. Po Mszy świętej w sali obok kancelarii dzieci będą mogły otrzymać pakiet śniadaniowy.
  2. W piątek 4 grudnia o godz. 10.00 ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik odprawi Mszę świętą w intencji górników, z racji ich patronalnego święta. Jest to również I Piątek miesiąca. Mszę świętą z udziałem dzieci odprawimy o godz. 17.00.
  3. Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do organizowania paczek świątecznych dla dzieci Starego Miasta. Na wieńcu adwentowym, przez najbliższe dwie niedziele, będą wisiały kartki, na których jest wypisane imię i wiek dziecka. Tę karteczkę zabieramy do domu. W trzecią niedzielę adwentu można będzie składać paczki tutaj w koszu pod adwentowym wieńcem.
  4. W najbliższym czasie zostaną dostarczone do naszych domów poświęcone opłatki wigilijne.
  5. W kaplicy przed zakrystią można nabyć „Świecę Caritas”. Wesprzemy w ten sposób Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
  6. Siostry Służebniczki organizują kiermasz misyjny, z którego dochód przeznaczony jest na budowę szkoły w Chamuka w Zambii. Prosimy siostrę o krótką informację na ten temat.

 

Słowo życia:

Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy Pan przyjdzie  

 

Bóg wciąż przychodzi, do nas, słabych ludzi, aby przemieniać nas swoją obecnością w nowe stworzenia, lśniące pięknem Jego łaski. Wystarczy rozpoznać czas Jego nawiedzenia   i wielkodusznie Mu zaufać. Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy widzieli znaki Jego czułej miłości i żyli w zjednoczeniu z Nim.