Grupa liturgiczna to grupa osób pragnąca pomagać parafianom w głębszym przeżywaniu Eucharystii poprzez przygotowywanie komentarzy do niedzielnej liturgii Mszy Świętej.

Opiekun:

ks. Grzegorz Grabarczyk