Wszyscy ludzie są stworzeni przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Z tego faktu wynika podstawowa godność człowieka. Przysługuje ona każdemu tylko z tej racji, że jest człowiekiem i to niezależnie, jakim: małym, starym, zbrodniarzem, świętym, chorym, nienarodzonym, mądrym, biednym, bogatym, niedorozwiniętym. Chrystus objawił pełną prawdę o nas samych. Każdy człowiek jest powołany do życia wiecznego w Bogu.

Nieraz bywa, że inni nie szanują mojej godności, obrażają mnie lub sam siebie poniżam.

Na ile wówczas odnajduję poczucie swojej godności w kontakcie z Bogiem, np. przez modlitwę czy sakrament pokuty i pojednania?