Freski na sklepieniu nawy głównej

Idąc od chóru w kierunku prezbiterium, na pierwszym fresku można zobaczyć Chrystusa nauczającego uczonych żydowskich w świątyni jerozolimskiej. Napis łaciński brzmi:,, Synaczkowie miłujcie się wzajemnie”.

Drugi fresk przedstawia przemienienie na Górze Tabor, gdzie Chrystus przemienił się w obecności Mojżesza i Eliasza. Świadkami tego byli uczniowie: Piotr, Jan i Jakub.

Kolejny fresk to scena chrztu Jezusa w Jordanie. Mayer uczynił jej świadkami rybaka trzymającego wędkę oraz po drugiej stronie brzegu rzeki słabo widocznego chłopca, który,, pluska nóżką w wodzie”.

Czwarty fresk przedstawia św. Jana Chrzciciela przed Herodem. Król siedzi na tronie w otoczeniu żołnierzy.

Nad prezbiterium namalowana jest kopuła ze złudzeniem przekonywująca, iż na środku jest jeszcze latarnia, niestety to tylko złudzenie!

Po lewej stronie wielkiego ołtarza widoczni są Jan Chrzciciel i jego ojciec Zachariasz z kadzielnicą, po przeciwnej stronie św. Jan Ewangelista z kielichem i wężem – symbolem trucizny. Jest też matka Zebedeuszowa z małym synkiem – Janem.