Freski na ścianie nawie głównej 

Idąc od lewej strony od chóru w kierunku prezbiterium można zachwycić się następującymi freskami:

1. Bóg Ojciec z wyciągniętą dłonią, a święty Jan Apostoł klęczący w postawie adoracji przed Najwyższym.

Artysta popełnił tu drobny błąd; mianowicie św. Janowi namalował dwie lewe nogi!

Wyżej przy oknie, matka Zebedeuszów prosi Chrystusa, by dał jej synom zaszczytne miejsce w swoim królestwie.


2. Baranek na wyniosłej skale z chorągiewką w otoczeniu siedmiu osób. Być może jest to aluzja do Apokalipsy św. Jana. (Ap 1,9-3,22).

Wyżej przy oknie stoi żołnierz rzymski z halabardą oraz Jan Ewangelista smażony w kotle z olejem. Nad św. Janem unosi się anioł z kielichem i wężem.


3. Bóg Ojciec na tronie, za Nim menora, siedmioramienny świecznik, obok z jednej strony orzeł, z drugiej gryf, niżej po obu stronach cztery potwory, które adorują Baranka z chorągiewką, stojącego na zamkniętej księdze.

Przy oknie widoczny jest św. Jan Chrzciciel z podniesioną ręką, który naucza na pustyni:,, Przygotujcie drogę Panu”.


4. W prezbiterium ponad dużymi płaszczyznami pokrytymi iluzjonistyczną architekturą, po stronie północnej Mayer ukazał święte miasto Jeruzalem.

Przedstawił je jako barokowy pałac z trzema bramami. (Ap 21, 10-23).

Przy oknie: wysłańcy św. Jana Chrzciciela pytają Jezusa, czy jest tym, który ma przyjść. Odpowiedź brzmi:,, Powiedzcie Janowi, ślepi widzą, chromi chodzą”.


5. Po stronie południowej w prezbiterium widoczna jest Matka Boża – Niewiasta obleczona w słońce, która depcze stopami węża.

Niżej św. Jan pisze w otwartej księdze. Obok smok z ogonem czyha; ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię (por. Ap 12,4).Wszystko wpatrzone jest w Matką Bożą. Obok okna, św. Jan Chrzciciel pytany jest przez wysłanników faryzeuszów, kim jest?


6. Nad przejściem z nawy głównej do kaplicy św. Alojzego pojawia się motyw z Apokalipsy: na księdze zamkniętej na siedem pieczęci stoi Baranek z chorągiewką. Starcy składają mu hołd. Anioł z trąbą woła:,, Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać?” (Ap 4,4; 5,2).

Przy oknie z jednej strony znajduje się kat z mieczem, z drugiej św. Jan Chrzciciel, który mówi, że przez śmierć musi się pomniejszyć.


7. W przejściu do kaplicy aniołów – symbolu Opatrzności, po bokach widnieją dwa ptaki.

Niżej św. Michał Archanioł z tarczą i mieczem ognistym odpędza potwora o siedmiu głowach. Anioł uderza szatana, który z przerażeniem zasłonił się ręką ( por. Ap 12, 3,7-9).

Przy oknie, po jednej stronie św. Jan schyla się do stóp Syna Człowieczego, po drugiej widoczny jest Chrystus i miecz wychodzący z Jego ust (por. Ap 1, 12-17).


8. Nad przejściem do kaplicy św. Jana Nepomucena anioł trzyma w prawej ręce bestię uwięzioną na łańcuchu, w lewej klucz. Za potworem jawi się przepaść ziejąca ogniem (por. Ap 10. 1-3). U góry, obok okna przedstawiona jest scena po Zmartwychwstaniu. Św. Piotr zadaje pytanie: ,,A co z tym będzie?’’. Odpowiedź Chrystusa brzmi: ,,Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?’’(J 21. 21-22).