Europejski Dzień Solidarności Miedzypokoleniowej. transparent

W dniu 29 kwietnia ks. abp Stanisław Budzik odprawił Msze Świętą oraz wygłosił Słowo Boże.

Tydzień Dialogu Międzypokoleniowego w Lublinie odbył się po raz szósty. Jest to czas, w którym pokolenie starsze i młodsze szukają wspólnego języka. Na zakończenie uroczystości abp Stanisław Budzik został odznaczony medalem 700-lecia miasta Lublina jako wyraz wdzięczności za zaangażowanie na rzecz porozumienia między pokoleniami i wsparcie udzielane działaniom na rzecz solidarności międzypokoleniowej. Po zakończonej Mszy Świętej wyruszył barwny korowód.