Eucharystia w Wielki Poście transparent

Sprawować Eucharystię w czasie Wielkiego Postu oznacza:

 

  • razem z Izraelem i Jezusem (oczywiście pod Jego prze­wodnictwem) przejść drogę prowadzącą przez pustynię; dro­gę próby i wiary;
  • uczyć się codziennego karmienia się chlebem pustyni, a więc Słowem, którym jest sam Chrystus;
  • angażować się w oczyszczanie samych siebie, w przyjmo­wanie daru krwi Chrystusa i w wielkopostną ascezę; w sposób bardziej zdecydowany przyjmować postawę sy­nowskiego posłuszeństwa Ojcu i ofiarowania samego siebie braciom, co stanowi istotę duchowej ofiary chrześcijanina.

Tylko w ten sposób, odnawiając przyrzeczenia chrzcielne w noc paschalną, będziemy mogli «uczynić wyraźny krok» w kierunku nowego życia z Chrystusem, zmartwychwstałym Panem, na chwałę Ojca i w jedności Ducha Świętego

( z Lectio divina, t. 3)