Dzień Pracownika Socjalnego transparent

20 listopada 2017 w Archikatedrze Lubelskiej ks. Adam Jaszcz – wicekanclerz kurii przewodniczył  koncelebrowanej Mszy Świętej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego .

W liturgii eucharystycznej uczestniczyli licznie zebrani pracownicy socjalni oraz opieki społecznej, przedstawiciele instytucji charytatywnych jak również władz wojewódzkich i samorządowych, osoby stanu duchownego i świeckiego.

Dzień Pracownika Socjalnego to polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku.  Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. 21 listopada każdego roku Minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej.