UWAGA: W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień i wrzesień) stały dyżur w konfesjonale codziennie 10.00 – 12.00 oraz podczas nabożeństw