Charyzmaty (gr. charisma – dar darmo dany) – zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego.  Od chrztu św. posiadamy takie dary złożone w nas przez Ducha Świętego, aby nimi służyć we wspólnocie Kościoła i świecie. W tym znaczeniu każdy chrześcijanin jest charyzmatykiem.

Czy odkryłem już dary – charyzmaty, którymi obdarzył mnie Duch Święty dla dobra innych?