Domowy Kościół jest ruchem świeckich osób w Kościele obejmującym małżeństwa i rodziny. Wywodzi się i należy do Ruchu Światło – Życie założonego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Formacja w Domowym Kościele zwraca uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości wraz ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom w budowaniu prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci.

Spotkania formacyjne tzw. kręgu małżeństw (4-6 małżeństw oraz ksiądz) odbywają się raz w miesiącu w domach uczestników.

Opiekun:

ks. Paweł Grzebalski

pawelgrzebalski@gmail.com